Till innehåll på sidan
Paneldebatten under ”Go global” diskuterade framtidens arbetsmarknad ur ett globalt perspektiv. (Foto: Marc Femenia)

”Utlandsstudier ger oändliga möjligheter”

Publicerad 2012-10-17

På en global arbetsmarknad kan du åka vart du vill och hitta precis det jobb du vill ha. Men konkurrensen är också global. Att toppa din kompetens med internationell erfarenhet som utbytesstudent kan bli avgörande för dina valmöjligheter, påpekade paneldeltagare under avslutningen av kampanjveckan Go Global.

Oktober månad inleddes i internationaliseringens tecken på KTH. Under en veckas tid, från måndag till fredag, 1–5 oktober anordnades Go Global, en kampanj som är tänkt att återkomma år från år med olika teman.

– Syftet är att lyfta internationaliseringen på olika sätt. Det här första året har vi valt att fokusera på att öka intresset bland studenterna för att studera utomlands, förklarar Christina Murray, chef för Internationella relationer.

Årets tema motiveras bland annat av den obalans som finns mellan antalet utbytesstudenter från andra länder på KTH och KTH-studenter som studerar utomlands. Det är betydligt fler som kommer hit än som reser ut. Universitetsstyrelsen har gett ett tydligt uppdrag till organisationen att förbättra balansen i utbytena och bland annat öka antalet utresande studenter förklarar Christina Murray.

– Men det primära är ändå att hjälpa våra studenter att få den toppning av sin kompetens som utbytesstudier innebär.

Programmet omfattade både frukostaktiviteter på skolorna och centralt arrangerade evenemang som lunchföreläsningar, temakvällar samt en utställning och en utbytesmässa i biblioteket.

”Vi måste bli smartare”

Kampanjveckan avslutades med en paneldebatt om framtidens arbetsmarknad ur ett globalt perspektiv. Moderator var programledaren och författaren Johanna Koljonen som inledningsvis påpekade att just debatt kanske det inte skulle bli så mycket av. Hon förmodade, med viss rätt, att panelen var ganska enig i många frågor.

Svaren på Johanna Koljonens fråga om vad globaliseringen innebär, gav ändå en del olika infallsvinklar.

– Tuffare konkurrens. Vi måste bli lite smartare, mer kreativa, svarade Martin Jonsson, regionchef öst inom ÅF:s samhällsbyggnadsdivision.

– Oändliga möjligheter. Man kan åka precis vart som helst för att hitta precis det man vill jobba med, sade Claudia Olsson, tidigare student på KTH som nu är verkställande direktör för ACCESS Health International i Sydostasien.

Ja, Claudia Olsson, menade till och med att framtidens ingenjörer kanske måste åka dit där de kan hitta precis det arbetet som de brinner för. För på framtidens alltmer globala arbetsmarknad konkurrerar svenska ingenjörer med många, lika välutbildade och duktiga arbetssökande från exempelvis Kina och Indien.

– Då måste man vara riktigt bra för att komma ifråga för de intressanta jobben. Och för att bli riktigt bra måste man jobba med något man är riktigt, riktigt intresserad av.

Solklar merit

I panelen medverkade, förutom Martin Jonsson och Claudia Olsson, Ramon Wyss, KTHs vicerektor för internationella projekt, Christina Moberg, KTH-professor i organisk kemi och Catharina Erlich, universitetslektor på KTH.

Inför de studenter som samlats för att lyssna på debatten hjälptes paneldeltagarna åt att betona värdet av utbytesstudier. Martin Jonsson påpekade att en stor del av den verksamhet han ansvarar för agerar på en internationell marknad där utlandserfarenhet är en solklar merit.

– Att kunna föra sig i internationella sammanhang är extremt viktigt. Och om jag ser att någon har varit utomlands så inser jag dessutom att den här personen har lite driv.

Och Catharina Erlich uppmanade studenterna att också se till värdet av de informella kunskaper en utbytestid kan ge.

– En KTH-utbildning ska inte bara ge formell kunskap utan också vara en resa i personlig utveckling, menade hon.

Insats för kvinnliga studenter

Men hur är det med jämställdheten, frågade en student i publiken efter debatten. Hur stora är skillnaderna för kvinnliga studenter i utbytesländerna jämfört med förhållandena i Sverige?

Stora, bekräftade paneldeltagarna, men hävdade samtidigt att handlingsutrymmet för kvinnliga utbytesstudenter, även i traditionellt hierarkiska länder, i allmänhet är generösare än för inhemska studentskor. Svenska utbytesstudenter har därför möjlighet att genom sitt exempel fungera som någon som tänjer gränserna.

– Kan du övervinna din rädsla och åka så gör du samtidigt en insats för kvinnliga studenter i det land du åker till, påpekade Martin Jonsson.

Omkring 1000 personer deltog i ett eller flera arrangemang under Go Global-veckan, sammanlagt kom det in över 3500 anmälningar till de olika eventen. Ett fantastiskt utfall, kommenterar Christina Murray. Hon är speciellt glad över det stora engagemang som personalen både på Internationella relationer och ute på skolorna visat.

– Utan det engagemanget hade det inte gått att genomföra det här projektet. Nu hoppas vi förstås att kampanjen ska ge utslag i ökat antal ansökningar till utbytesstudier inför nästa läsår. Men vi hoppas också att vi nått ut till studenter i de lägre årskurserna så att de börjar tänka på möjligheten att plugga utomlands.

Text: Ursula Stigzelius