Till innehåll på sidan
De internationella studenterna på KTH är nöjda med lärarnas kompetens men vill ha mer näringslivskoppling i utbildningen. (Foto: Jack Mikrut)

Utländska studenter vill ha mer service

Publicerad 2012-04-11

Lärarnas ämneskunskaper är bra och utbildningen har hög kvalitet på KTH, tycker de internationella studenterna. Däremot saknar de kopplingen till näringslivet och är missnöjda med mottagningen vid terminens början. Det framgår av världens största studentbarometer.

Eva Malmström Jonsson
Eva Malmström Jonsson

– KTH får blandade svar i undersökningen, somligt är positivt och somligt negativt. Nu gäller det för oss att dra nytta av resultaten och försöka åstadkomma förbättringar, säger Eva Malmström Jonsson, KTH:s prorektor.

Barometern, som KTH deltar i för andra gången, räknas som världens största undersökning i sitt slag. Totalt deltar drygt 200 000 internationella studenter från 238 europeiska lärosäten. I en webbenkät har studenterna svarat på frågor om i vilken grad de uppskattar det lärosäte de pluggar vid. Den totala bilden motsvarar ett slags nöjd-kundindex.

Både KTH och de andra 13 svenska lärosätena som deltar i barometern får relativt höga värden för läromiljön. Det gäller till exempel lärarnas kompetens, kursernas utformning och biblioteksresurserna.

– Det är naturligtvis stimulerande att notera att KTH får goda omdömen när det gäller kvalitet på lärare och kurser. Dock ligger vi under snittet när det gäller forskning. Där tror jag att det handlar om att vi måste lägga mera krut på att visa på den goda forskningen som görs på KTH, och att så långt det är möjligt göra studenterna mer delaktiga i det som pågår.

”Detta är verkligen beklagligt”

De mindre smickrande siffrorna gäller exempelvis studenternas syn på deras första tid vid KTH. Välkomstaktiviteterna får 17 procents lägre index och kategorin ”Host friends”, alltså mentorskap, får 27 procents lägre index jämfört med de andra europeiska universiteten. Här hamnar KTH även tydligt lägre än snittet för de svenska lärosätena.

– Det är verkligen beklagligt och något som vi måste ta tag i direkt. Flera initiativ har redan tagits, bland annat har THS International ett bra förslag till mentorprogram. Men vi måste förstås arbeta med flera olika initiativ för att göra gott intryck på nyanlända studenter. Vi ska vara proffsiga och inkluderande genom hela processen, säger Eva Malmström Jonsson.

KTH får, liksom de andra svenska lärosätena, även svaga omdömen på frågor om anställningsbarhet (9 procent lägre än genomsnittet) och karriärkoppling (20 procent lägre). Det syftar bland annat på utbildningens koppling till näringslivet och tillgången till karriärservice. Jämfört med förra årets undersökning visar visserligen studenterna högre nöjdhet, men från låga nivåer.

– Det betyder att vi måste arbeta intensifierat med frågan så att studenterna får en mer positiv bild av oss. Vi vet ju att KTH sedan länge har mycket goda kontakter med näringslivet. Det ska vi synliggöra.

Studenter saknar extrainkomst

En av de mest prioriterade åtgärderna för KTH, enligt Eva Malmström Jonsson, är att tydliggöra vilken support som erbjuds kring karriärfrågor och, om behov finns, förstärka detta.

– Jag vet att det till exempel erbjuds olika typer av seminarier på KTH. Kanske behöver vi komplettera det med mer CV-drop-in och andra aktiviteter.

Barometern visar också att studenterna inte är särskilt nöjda med möjligheterna till extrajobb under sin vistelse på KTH. I dagsläget erbjuds inte heller några fullkostnadsstipendier för studier vid KTH.

– Självklart ska vi arbeta för att få fram några sådana stipendier så att vi kan erbjuda dem till de allra bästa studenterna. Ett litet steg på vägen kan vara att i större utsträckning se till att studenterna ges möjlighet att arbeta några timmar i veckan på en institution, inom förvaltningen eller varför inte på ett partnerföretag. Mitt intryck är att det finns ett intresse av detta från många håll, säger Eva Malmström Jonsson.

Totalbilden som undersökningen visar för KTH:s del är ändå ganska bra, menar hon.

– Jag tycker det ser hyfsat ut. Det som kanske överraskar mest på den negativa sidan är de förhållandevis låga omdömena på forskningsrelaterade frågor. Vi är ju ett forskande universitet, det måste vi helt klart göra ännu tydligare i kurser och program, inte minst på avancerad nivå.

Koppling till arbetslivet

Även när det gäller kopplingen till arbetslivet borde KTH kunna få bättre resultat vid kommande undersökningar, anser hon.

– Möjligen kan man tolka de nuvarande svaga omdömena som att vi bedriver utbildning lite vid sidan av forskning och näringslivssamarbeten. Eller har lärarna för mycket att göra så att de helt enkelt inte hinner ta sig tid att peka på kopplingar till forskning och näringslivsanknytning?

Överst på prorektorns åtgärdslista står frågorna om mottagning, kontakten med svenska studenter och karriärservice.

– Jag vill inte säga att det är några självklara åtgärder som ska vidtas, utan snarare om ständiga förbättringar. Det handlar mer om att titta igenom vad vi gör i dag och se hur vi kan utveckla dessa områden. Helt klart hoppas jag se förbättringar till nästa år studentbarometer.

Text: Christer Gummeson

Mer information: Resultaten från studentbarometern presenteras av representant från iGraduates vid lunchseminarium 25 april på KTH. För deltagande och mer information, kontakta Annifrid Pålsson, annifrid@kth.se , vid KTH:s studentrekrytering.

Prenumerera på Campis nyheter