Till innehåll på sidan

Uthålliga företag i Stockholm tjänar mest på innovationer

Hans Lööf
Företag som satsar kontinuerligt på innovationer är mer lönsamma, säger Hans Lööf, forskare på topprankade centrat CESIS. (Foto: Marc Femenia)
Publicerad 2010-12-08

Att satsa på forskning och utveckling lönar sig – speciellt om satsningarna hålls i gång även under konjunktursvackor. Håller de uthålliga företagen dessutom till i Stockholm kan de också räkna med en positiv storstadseffekt på produktiviteten. Det visar forskare på CESIS, ett forskningscentrum som på några få år har etablerat sig som ledande inom innovationsforskning.

CESIS, Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, startades av KTH och Handelshögskolan i Jönköping för sju år sedan.

– Vi rör oss i ett spänningsfält mellan teknik och ekonomi, framtidsfrågor kopplade till innovation och entreprenörskap, förklarar Hans Lööf, en av KTH:s nya professorer och forskare på CESIS.

Tillsammans med centrets föreståndare Börje Johansson, har han bland annat studerat hur företags produktivitet påverkas av uthålligheten i satsningar på forskning och utveckling.

Företag som bedrev innovationsverksamhet kontinuerligt under en 10-årsperiod jämfördes med företag vars innovationsansträngningar var mer oregelbundna. Studien visar att de innovationsuthålliga företagen skapade omkring 10 procent högre förädlingsvärde per anställd och år.

– Att hålla på med innovation kontinuerligt, varje år, skapar nämligen två saker, nya produkter och kunskap. Och bägge har mycket stor betydelse, konstaterar Hans Lööf.

Innovationer effektivast i Stockholm

De innovationsbenägna företagen vinner ytterligare på att vara lokaliserade till en storstad, allra helst till Stockholm. En orsak är att femtio procent av Sveriges forskning och utveckling sker i Mälarregionen. Men dessutom bidrar rörligheten på storstadens arbetsmarknad till att kunskapen sprids effektivare.

– I Stockholm byter människor arbete mycket oftare och bär då med sig kunskap till en ny arbetsplats. Att man byter jobb oftare innebär också att chansen är större att hamna på den arbetsplats där man får mest ut av sin kompetens.

Företag som bara gör sporadiska satsningar på innovation har däremot mindre nytta av storstadsmiljön. Och de som inte gör några innovationssatsningar alls, har heller ingen nytta alls, av storstaden. Omkostnaderna blir också högre i större städer påpekar Hans Lööf.

– Slutsatsen är ju inte att alla innovativa företag ska flytta till Stockholm. Däremot kan man försöka sprida storstadseffekten utanför storstäderna till exempel med hjälp av kunskapsintensiva konsultföretag, säger Hans Lööf.

CESIS bland världens bästa

CESIS kom till efter en utlysning från Vinnova av fyra svenska centrumbildningar för innovationsforskning. I dag är ett 30-tal personer, varav ungefär hälften i Stockholm och hälften i Jönköping, knutna till centrat. Föreståndare är Börje Johansson, professor vid Handelshögskolan i Jönköping.

Centrat är bas för en masterutbildning ”Economics of innovation and growth”.
Nyligen utsågs CESIS till ett av tre center som får finanisering för en ny omgång från Vinnova. Det innebär ett anslag på 9 miljoner fram till 2013.”Outstanding at the forefront of international research” var omdömet från den expertpanel som kallats in i samband med utlysningen.

– Vi är rankade bland top 5 procent globalt, på plats 60 bland de 1350 forskningsinstitut i världen som håller på med innovationsforskning, berättar Hans Lööf.

Centrat anlitas även av externa uppdragsgivare. Företag som Sandvik har fått hjälp med att kartlägga utvecklingspotentialen inom olika exportmarknader. Och för Astra-Zenica ska forskarna studera vilket samhällsvärde som medicinerna Losec och uppföljaren Nexium har skapat.

På den offentliga sidan vill Oskarshamns kommun att forskarna ska ta reda på varför andra, liknande kommuner haft en bättre ekonomisk utveckling. En rad andra kommuner har också vänt sig till CESIS för att få policyråd.


Text: Ursula Stigzelius