Till innehåll på sidan

Utbytesstudier ger bättre jobbchanser

Publicerad 2014-09-29

Studenter som pluggar utomlands eller gör praktik i ett annat land har större chanser på arbetsmarknaden. De löper även mindre risk för långvarig arbetslöshet, enligt en undersökning.

Rapporten från Europeiska kommissionen har granskat studenter som har pluggat eller praktiserat utomlands inom ramen för EU:s Erasmus-program. Slutsatsen är att akademiker med internationell erfarenhet lyckas bättre på arbetsmarknaden än andra.

Risken att bli långtidsarbetslös är hälften så stor för den som har gjort ett utbyte jämfört med dem som inte har pluggat eller gjort praktik utomlands. Fem år efter examen var arbetslösheten bland dem som hade internationell erfarenhet 23 procent lägre jämfört med andra grupper.

Andra fördelar med utlandvistelsen tycks vara att egenskaper som tolerans, självförtroende och problemlösningsförmåga ökar. Undersökningen har mätt dessa värden bland Erasmus-studenter, både före och efter ett utbyte.

Studien baserar sig på svar från både studenter och företag, totalt har nästan 80 000 personer svarat på frågor.

Text: Christer Gummeson