Till innehåll på sidan
Danylo Hirnyj (t v) och Alejandro Gomez
Illinois-studenterna Danylo Hirnyj (t v) och Alejandro Gomez berättar om sitt hemmauniversitet på KTH-mässan Study Abroad. (Foto: Christer Gummeson)

Utbytesstudenter imponeras av tillit

Publicerad 2011-09-22

Utbytesstudenten Danylo Hirnyj är ett av de första synliga resultaten i det strategiska samarbetet med University of Illinois. Från början hade han tänkt plugga i Lund, men KTH:s avtal med Illinois-universitetet fick honom på nya tankar.

Danylo Hirnyjs väg till KTH började på en mässa för utlandsstudier hemma i Illinois. Siktet var inställt på ett europeiskt lärosäte och när han träffade en representant från Lunds universitet så tändes intresset för Sverige.

– Det kanske låter lite underligt, men han var så entusiastisk och övertygande att jag ganska snabbt bestämde mig för att ”Lund skulle det bli”.

Då fick Danylo ett mejl från sin internationella koordinator som informerade om det nya samarbetsavtalet med KTH. Danylo imponerades av det omfattande engelskspråkiga kursutbudet på KTH, alltså kurser som han kunde tillgodoräkna i sin egen utbildning inom Teknisk fysik. Dessutom var Stockholm en lockande kontrast till universitetsstaden Urbana-Champaign, där hans campus ligger.

– Så jag föll för KTH i stället, även fast jag inte hört talas om ert universitet tidigare. Stockholm verkade vara en ”cool” stad, och KTH gav intryck av att vara ett seriöst universitet.

Danylo stannar hela höstterminen och läser kurser inom datavetenskap. Utbildningen håller samma nivå som vid hans hemmauniversitet, konstaterar han.

– Men framför allt tar jag med mig hem kunskaperna från kurserna i svensk kultur och samhällskunskap. Det kan man inte lära sig på samma sätt om man inte är på plats här. Nu sätter sig de ämnena på ett helt annat sätt än annars.

Hans studiekamrat från Illinois, Alejandro Gomez, läser också datavetenskap, men har ännu inte riktigt vant sig vid KTH:s terminsupplägg.

– Det känns ovant att läsa så många kurser parallellt och jag får kämpa ganska mycket för att hänga med. Jag är van vid färre och längre kurser under terminen, säger han.

Båda två vittnar om att de blir väl bemötta av KTH:s lärare när de behöver stöd:

– De är så hjälpsamma och tillmötesgående. Varje gång jag träffar en lärare och tar upp ett problem, så löser vi det tillsammans. Jag är verkligen imponerad över hur lätt det är att få kontakt med lärarna här. Det är nog det bästa med KTH överhuvudtaget, säger Danylo Hirnyj.

Hans studentbostad finns på Lappkärsberget vid Frescati där även många andra utbytesstudenter bor. Så fastän University of Illinois har en mycket stark internationell prägel träffar han fler internationella studenter i Stockholm, berättar Danylo.

– Det känns lite förvånande men samtidigt naturligt eftersom jag själv är en del i den gruppen. Men jag upplever även att det är större mångfald på KTH med fler studenter från Asien och Afrika.

Efter en månads vistelse i Stockholm är han förundrad över den tillit och förtroende han möter i sin vardag. Inte minst i lokaltrafiken.

– Bara en sådan sak som att man kan kliva på genom bussens bakdörrar utan att behöva visa biljett om man har tung packning. Och att chauffören accepterar det. Det känns fantastiskt. Så går det inte till hemma hos oss, säger Danylo Hirnyj.


Text: Christer Gummeson

Läs mer om samarbetet mellan KTH och University of Illinois