Till innehåll på sidan

Universitet satsar på entreprenörskap

Den entreprenöriella fakulteten
Rektorerna Peter Gudmundson, KTH, Horst Hippler, Karlsruhe och Hans van Dujin, Eindhoven diskuterar entreprenörskap. (Foto: Christer Gummeson)
Publicerad 2010-09-06

Eindhovens tekniska universitet driver en designutbildning där studenterna avlönas av näringslivet. Programmet är mycket populärt och ger universitetet både ekonomiska intäkter och värdefulla direktkontakter med industrin.

Designutbildningen vid Eindhoven var ett av flera exempel som lyftes fram när KTH-projektet ”Den entreprenöriella fakulteten” samlade företrädare för sex internationella universitet till ett seminarium för erfarenhetsutbyte

”Den entreprenöriella fakulteten” är ett lär- och inspirationsprojekt som drivs av fakultetsnämnden. Syftet är att genom besök hos andra ledande tekniska universitet i Europa få inspiration och idéer till utvecklingen av KTH som ett entreprenöriellt universitet.

– Vi åker iväg med ganska stora grupper, hela fakultetsnämnden inklusive studentrepresentanterna. Dessutom bjuder vi in några personer från våra externa nätverk. Det finns en poäng med det: för att utveckla en entreprenöriell inställning behövs ett brett, konstruktivt förändringsarbete, säger Folke Snickars som leder projektet.

I projektet ingår också att bjuda in de universitet som besöks till en återträff för fortsatt utbyte. Den 31 augusti samlades representanter för sex olika europeiska universitet på KTH till en sådan återträff. Genom föreläsningar, paneldiskussioner och frågestunder utbyttes erfarenheter och idéer om samverkan med det omgivande samhället, entreprenörskap och innovation.

Företagssamverkan om design

Det tekniska universitetet i holländska Eindhoven har till exempel ett tvåårigt post-masterprogram i Technological Design i nära samverkan med näringslivet. Under utbildningen ägnar studenterna sitt andra år åt ett designprojekt i ett företag. De får handledning från både universitetet och företaget men är anställda och avlönade av företaget.

Företagen betalar full kostnad men får bidrag på 50–75 procent från en offentlig kassa.
Programmet är oerhört populärt och ger dessutom universitetet en inkomstkälla. Men Kees van Hee, chef för den Eindhovenskola som driver programmet påpekade att det också medför andra positiva inflöden.

– Det ger ju både kunskapsöverföring och inspiration från verkliga, aktuella industriproblem.

Eindhoven är ett jämförelsevis litet lärosäte men brukar framhållas som ett exempel på ett universitet som kommit en bra bit på den entreprenöriella vägen. Trots det tyckte universitetets rektor Hans van Duijn att han fått flera nya uppslag att ta med sig hem.

– En student från Karlsruhe berättade till exempel att de hade startat en studentklubb för entreprenörsaktiviteter. En utmärkt idé som jag absolut ska försöka introducera hos oss. Överhuvudtaget tycker jag att det här är ett fantastiskt initiativ, vi har alla mycket att lära av varandra.

Tysk pedagogik

Münchens tekniska universitet har bland annat satsat stort på pedagogiken inom det teknisk-vetenskapliga området. I ”Skolan för utbildning” har universitetet samlat en mängd skolrelaterade verksamheter – till exempel ett partnernätverk med 150 gymnasieskolor där universitetets professorer fungerar som personliga mentorer.

Universitetet ser det som sitt ansvar att förse Bayerns ungdomsskolor med lärarkraft som kan lyfta ungdomars intresse och förutsättningar för teknikrelaterade högskoleutbildningar.

Projektet ”Den entreprenöriella fakulteten” startade för drygt fem år sedan. Dåvarande Teknikbron/Innovationsstiftelsen och VINNOVA har bidragit som medfinansiärer. Totalt har närmare hundra personer deltagit i sex resor och i utbyten med 14 universitet.

De universitet som nu återgäldade KTH:s besök var Karlsruhe Institute of Technology, Technische Universität München, Universiteit Twente, Technische Universiteit Eindhoven, Cambridge University och Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Dessutom var, förutom KTH, ytterligare två svenska lärosäten representerade, Chalmers och Mälardalens högskola.


Text: Ursula Stigzelius