Till innehåll på sidan

Tre steg mot kreativ undervisning

Publicerad 2015-10-28

Hur kan utbildningarna på KTH utveckla studenternas skaparlust och innovativa förmågor? Anders Berglund för fram flera idéer i sin avhandling.

Anders Berglund, ITM-skolan.

Företag förväntar sig att nyutexaminerade ingenjörer är idérika och innovativa. Men den som inte får möjligheten att träna och utveckla sina färdigheter har sämre chanser, menar Anders Berglund, som undersökt undervisningen om innovation inom KTH:s utbildningar. 

Kortfattat, vad har du kommit fram till?
– Att vi kan bli mycket bättre! I en trestegsmodell presenterar jag hur viktigt det är att få in moment i kurser och program som kan förmå den enskilde individen att utforska, testa, och kreativt skapa inom ramarna för sin utbildning. På så sätt skapar du ett driv och engagemang att vilja lära sig det även i situationer som studenten inte är bekväm i, att helt enkelt våga prova på fler och nya saker.

Du menar att läraren behöver ha ett öppet, flexibelt förhållningssätt hur då?
– Öppenheten hos läraren ligger i att vara hungrig i nya sätt att kommunicera och nå ut med sina budskap. Flexibel genom att vara lyhörd inte bara gentemot studenterna utan även på tekniska framsteg som kan vara till hjälp samt pedagogiska förändringar som kan vara till fördel.

Du har hittat goda exempel inom KTH:s utbildningar – vilka är det och på vilket sätt är de bra?
– Primärt har forskningen berört de produktutvecklingskurser jag har arbetat med vid KTH under ett flertal år så i den miljön vet jag definitivt det finns en bra grogrund. Därutöver finns det flera kurser som också är byggda på en CDIO-tradition som överensstämmer bra med den form av lärande som främjar en proaktiv vilja till förändring och gränsöverbryggande förståelse för problem som inte existerar för stunden.

– Det viktigaste ligger i att kunna få studenterna till att pusha sig att vilja skapa något som de knappt trodde var möjligt när de möttes av utmaningen.

Varför är det viktigt att förändra utbildningarna i den här riktningen?
– Vill vi agera ledare inom innovationsområdet bland Sveriges universitet borde vi stärka universitetsundervisningen, för både studenter och lärare. För att lärare enklare ska kunna betrakta innovation som en mer naturlig del i sina kurser och program behöver de lära sig mer kring verktyg och angreppssätt.

– Detta innebär att fler fruktbara kontaktytor där ”skarpa” industriprojekt genomförs, det ska även finnas bättre rustning och framförhållning i möjligheterna till förlängning eller ”spin-off” från enskilda kurser.

Berättat för: Christer Gummeson

Fakta CDIO:

  • CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) föddes vid det amerikanska prestigeuniversitet MIT, som en reaktion till att ingenjörsutbildningarna blivit för akademiska. Grundtanken är att de examinerade studenterna ska ha förvärvat sådana ingenjörskunskaper att de är rustade att lösa den mångfald av problem som uppstår i deras framtida yrkesroller.
  • CDIO-initiativet drevs ursprungligen av KTH, MIT, Chalmers och Linköpings tekniska högskola.
  • I dag medverkar drygt 100 universitet över hela världen i det nätverk som sedan tagit form.