Till innehåll på sidan

Tradition och nytänkande

Ny civilingenjörsutbildning i energi och miljö

Per Lundqvist, programansvarig för Energi och miljö.
Nya civilingenjörsprogrammet Energi och miljö fångar upp studenternas ökande intresse för energi- och miljöfrågor, menar programansvarige Per Lundqvist. (Foto: Christer Gummeson)
Publicerad 2010-03-22

Energi och miljö är viktiga framtidsområden för ingenjörer. Till hösten startar ett nytt civilingenjörsprogram vid KTH med inriktning mot just dessa områden. Programmet är ett unikt samarbete mellan fyra skolor: ITM, ABE, CHE och EES.

KTH-studenternas intresse för kurser och inriktningar som rör energi- och miljöfrågor har ökat kraftigt under senare år. Vilket är en bra barometer för hur behovet på arbetsmarknaden ser ut, menar Per Lundqvist, professor i energiteknik. Han är ansvarig för det nya civilingenjörsprogrammet Energi och miljö som organisatoriskt kommer att ligga under ITM-skolan.

Energi- och miljöfrågor är ofta oerhört komplexa, menar han.

– Företagen efterfrågar ingenjörer med en förståelse för helheten. Det nya programmet bygger vidare på den långa tradition av utbildning inom energi- och miljöområdet som redan finns här på KTH, säger Per Lundqvist.

Studenterna kommer att få en gedigen naturvetenskaplig och teknisk bas samt ett systemtänkande kring teknik, ekologi och samhälle. Inledningsvis antas 40 studenter till det nya programmet. Ett brett utbud av arbetsgivare väntar efter examen, inom allt från teknikkonsultbranschen, energiföretagen, offentlig sektor till cleantech-industrin.

Hållbar utveckling röd tråd

Avdelningen för Industriell ekologi på ITM-skolan och Miljöstrategisk analys på ABE-skolan är starkt engagerade i programmet. Det är även kårföreningen SEEK som arbetar för att uppnå ett hållbart samhälle.

Hållbarhetstänkandet kommer att vara starkt integrerat i utbildningens alla delar, enligt projektledaren Jon-Erik Dahlin. Han hjälper till att sy ihop programmet tillsammans med kursansvariga på de fyra skolorna.

– Vi har här en chans att integrera nya pedagogiska metoder som projekt- och problembaserat lärande redan från start. Även helt nya kurser tas fram, till exempel öppningskursen som handlar om energi, klimat och miljö, säger Jon-Erik Dahlin.

Han är egen företagare, men var tidigare lärare och forskare på KTH inom energiteknik och har även arbetat på Energimyndigheten. Jon-Erik Dahlin konstaterar att energi och miljö är oerhört viktiga och aktuella frågor, vilket kan vara en förklaring till intresset för området.

– Det går verkligen att göra skillnad i den här branschen och känna att man gjort världen lite bättre efter en dags arbete. Det är också en sektor som trots lågkonjunkturen expanderar och anställer mycket folk, säger han.

Industriell samverkansgrupp under våren

Rektorsbeslutet om energi- och miljöprogrammet togs i december och organisationen kommer att sjösättas kring halvårsskiftet.

– Samarbetsformen med så många skolor inblandade i programmet är ny och vi hoppas att det på sikt kan föra med sig andra typer av samarbeten mellan skolorna, säger Per Lundqvist.

Under våren kommer även en industriell samverkansgrupp att sättas ihop i syfte att få löpande återkoppling från näringslivet och kontaktytor för examensarbeten och studentprojekt. Inledande kontakter har redan tagits, berättar Per Lundqvist. På hans önskelista står folk med inflytande högt upp i organisationerna, gärna representanter från företagens ledningsgrupper.

– De signaler vi har fått hittills har varit extremt positiva. Industrigruppen och den fakultet som bildas kring programmet är också en del i arbetet med KTH:s långsiktiga forskningssamarbete på energi och miljöområdet, säger han.


Text: Susanne Rosén

Läs mer om civilingenjörsprogrammet Energi och miljö och de olika masterinriktningarna

Carbonopoly

Carbonopoly ger kunskap om energi, miljöfrågor och hållbar utveckling.

Carbonopoly är utformat som ett klassiskt brädspel med fokus på att förmedla kunskap inom energi och teknik på ett roligt sätt, främst till ungdomar och skolelever.

Spelet har utvecklats under 2009 av KTH-studenten Patrik Larsson, som läser inriktningen energisystem på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi. Carbonopoly kan komplettera traditionella läromedel, inspirera till diskussioner och aktivt lärande.

Lanseringsfest kommer att hållas den 24 mars kl 13.00 på Tekniska museet i Stockholm i samband med utställningen "Spelet om energin".

Läs mer om Carbonopoly i KTH:s pressmeddelande