University of Tokyo är rankat bland världens 50 bästa lärosäten. (Bild: XIIIfromTOKYO)

Tokyo – ny strategisk partner för KTH

Publicerad 2017-06-28

University of Tokyo har valt ut KTH, Stockholms universitet och Karolinska Institutet som en av tio strategiska samarbetspartner.
– Det här stärker hela KTH:s verksamhet. University of Tokyo är ett av världens främsta universitet, med fem nobelpristagare sedan 2000, säger Peter Gudmundson, professor och akademiskt ansvarig för partnerskapet.

Peter Gudmundson, ansvarig för partnerskapet.

KTH har under många år samarbetat med anrika University of Tokyo, framför allt med universitetets Graduate School of Engineering. Men under de senaste åren har KTH:s ledning arbetat målmedvetet för att få igång ett övergripande strategiskt samarbete.

– Vi visste att Tokyo ville ha strategiska partnerskap med tio prioriterade internationella universitet och vi ville absolut vara med på den listan. Det känns väldigt bra att vi lyckades med detta; University of Tokyo har en väldigt hög nivå på studenter och forskare, säger Peter Gudmundson, och fortsätter:

– På det här sättet är vi nu med på banan när det gäller deras större övergripande satsningar för internationalisering av forskning och utbildning.

Torkel Werge vid KTH:s avdelning för internationella relationer hoppas att partnerskapet kommer att betyda ännu mer mobillitet mellan Stockholm och Tokyo.

– Vi vill öka antalet studentutbyten och forskningssamarbeten. På sikt skulle vi till exempel vilja dubbla dagens cirka tio årliga studentutbyten till tjugo, säger han.

Kraftfullt alternativ

Under diskussionerna och förhandlingarna med Tokyo gick KTH ihop med Stockholms universitet och Karolinska Institutet för att åstadkomma ett samlat och kraftfullt Stockholmsalternativ.

– På så sätt motsvarar vi hela den bredd som University of Tokyo har med sina fem campus och alla ämnesområden från humaniora, ekonomi och juridik till teknik, medicin och naturvetenskap. Det är detta som gjort det möjligt för Stockholm att få till ett strategiskt partnerskap med Tokyo, säger Peter Gudmundson.

Stockholmsuniversiteten hamnar i mycket gott sällskap när de nu tar klivet in på listan av University of Tokyos tio strategiska partnerskap. Bland de andra på listan återfinns internationella toppuniversitet som MIT, Berkeley, Princeton, Cambridge, National University of Singapore och de två ledande universiteten i Kina – Peking University och Tsinghua University.

Utöver ett ökat utbyte mellan studenter och forskare kommer det fördjupade samarbetet att fokusera på fakultetsutveckling som e-learning och annan pedagogisk utveckling samt forskningssamarbeten. Men inom vilka områden gemensam forskning kan uppstå vill Peter Gudmundson hålla öppet i det här läget.

– Det vi hittills har bestämt är att ha en tvärvetenskaplig workshop nu i september i Stockholm kring utmaningen med en åldrande befolkning, för att skapa kontakter för att långsiktigt förstärka forskningssamarbetet. Tanken med våra insatser är att ge möjligheter för enskilda forskare att mötas. Under de närmaste åren kommer vi tillsammans inom partnerskapet att identifiera ytterligare områden där vi delar ett intresse och ser goda möjligheter för utökat samarbete.

Bidrag för gästforskare

KTH går ut med ett erbjudande till forskare och lärare om ekonomiskt bidrag för att göra det möjligt för dem att finansiera en vistelse på mellan en och sex månader som gästforskare eller gästföreläsare i Tokyo.

– Tanken med detta är att så ett frö för starkare samarbete på sikt, vi borde ha mycket större omfattning på gemensam forskning och utbildning, säger Torkel Werge.

Stefan Östlund, sedan januari 2017 vicerektor för globala relationer, säger att strategiska partnerskap med välrenommerade universitet som University of Tokyo bland annat gör KTH synligt på den internationella universitetsmarknaden.

 – På så sätt är detta en viktig del av KTH:s globala varumärkesbyggande. Dessutom lär vi oss otroligt mycket av partnerskapen. Att samverka nära internationella toppuniversitet stärker KTH och gör att vi kommer att utvecklas framåt inom både forskning och utbildning, men också att vi lär oss goda exempel och utbyter erfarenheter kring viktiga frågor som finansiering och rekrytering.

Som ansvarig för globala relationer, vilka är dina högst prioriterade frågor de kommande åren?
– Framför allt att fortsätta vidareutvecklingen av de strategiska partnerskapen men även andra prioriterade samarbeten som vi redan har. Under de senaste åren har våra internationella samarbeten vuxit kraftigt och nu handlar det om att vårda dem snarare än att skapa nya. När det gäller de strategiska partnerskapen tror jag att fem-sex stycken, där vi ligger nu, är en lagom nivå.

Text: Per-Ola Knutas

KTH:s samarbete med University of Tokyo

  • KTH har ett långvarigt samarbete med University of Tokyo , i synnerhet med universitetets Graduate School of Engineering. Nu har KTH tillsammans med Karolinska Institutet och Stockholms universitet blivit utsett till en av University of Tokyos tio strategiska samarbetspartner.
  • University of Tokyo grundades 1877 och är Japans äldsta nationella universitet. Universitetet är beläget på fem olika campus i Tokyo och samlar över 30 000 studenter. Det är landets högst rankade universitet och bland de 50 bästa i världen. Universitetet har fem nobelpristagare som mottagit sina pris under 2000-talet.
  • Samarbetet mellan Stockholm och Tokyo kommer att omfatta ökade satsningar på student-, lärar- och forskarutbyten samt kunskapsutbyten kring pedagogik och fakultetsutveckling. Förhoppningen är också att partnerskapet ska leda till fler konkreta forskningssamarbeten.
  • University of Tokyo är ett av KTH:s sex strategiska partneruniversitet . De andra är Aalto University, Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), Nanyang Technological University, Shanghai Jiao Tong University (SJTU) och University of Illinois at Urbana-Champaign.

Stöd till gästforskare och gästföreläsare

  • För läsåret 2017/2018 går KTH nu ut med en möjlighet att söka ekonomiskt bidrag för att finansiera en vistelse på mellan en och sex månader som gästforskare eller gästföreläsare i Tokyo.
  • Stödet utgörs av ett schablonbelopp på 50 000 i kronor i månaden per person. Totalt förfogar KTH över en miljon kronor för att stötta ett fördjupat samarbete med University of Tokyo under 2018.
  • Ansökningar skickas till Torkel Werge, werge@kth.se , senast den 31 augusti 2017. Mer information finns på informationssidan för KTH:s partnerskap med University of Tokyo.
  • Inkomna ansökningar kommer att granskas av en intern grupp som leds av Peter Gudmundson. Beslut meddelas senast den 15 september 2017.