Till innehåll på sidan

Tips för samhällskopplad undervisning

Publicerad 2015-02-17

Vill du förbättra ditt samarbete med organisationer och företag inom undervisningen? Råd och dåd finns i en ny handbok som tagits fram i samarbete med KTH:s lärare.

Marie Magnell, högskolepedagog

Ökade krav på att undervisningen kopplas närmare samhället ställer lärarna inför nya utmaningar. Tanken med handboken ”Guide to challenge driven education” är att inspirera till att utveckla och skapa nya kurser. För det finns utvecklingsspotential, berättar bokens redaktör, Marie Magnell, högskolepedagog vid ECE-skolan.

– Det finns kanske aspekter man inte tänkt på och där boken kan inspirera till nytänkande, till exempel kring team work eller bedömningskriterier. Den ska även vara till nytta för de företag och organisationer som samverkar med KTH i utbildningen – de ska få ökad kännedom om vad de kan förvänta sig av studenter i projektbaserade kurser.

I bokens blandas exempel på projektsamarbeten vid KTH med referenser till pedagogisk litteratur inom ämnet.

Är inte KTH:s undervisning tillräckligt kopplad till samhället i dag?
– Många utbildningar har kurser med inslag av samverkan, samtidigt vet vi att ett flertal lärare ser behov av att öka kopplingen till arbetslivet. Förhoppningsvis kan boken även inspirera till samverkansmöjligheter.

Handboken har tagits fram i samarbete med en rad lärare på KTH.

– Vi har intervjuat ett antal lärare och även deltagit i undervisningen i några av de kurser som beskrivs i boken. Några personer på Aalto-universitetet har också varit inblandade och bidragit med både exempel och med återkoppling på vårt arbete, säger Marie Magnell.

Text: Christer Gummeson

Guide to challenge driven education
I boken tas upp frågor som: Hur formuleras projektuppgifter, hur sätter man ihop team av studenter, hur främjar man studenternas kreativitet och hur examineras dessa kunskaper och färdigheter. Handboken visar olika sätt att hantera och resonera kring dessa utmaningar, snarare än ger färdiga svar.
Boken finns på .