Sara Akramy, koordinator för Akademiskt resurscentrum, vill öka stödet till förstaårsstudenter. (Foto: Håkan Lindgren)

Tidigt stöd för studier gör susen

Publicerad 2017-01-30

Allt fler studenter upptäcker Akademiskt resurscentrum (ARC) och den stöttning som de kan få i sina studier genom centret. Sedan de nya lokalerna invigdes har antalet studenter mer än fördubblats och nu laddar ARC för att utveckla tjänsterna så att ännu fler kan få stöd tidigt under utbildningen.

”Kom och inspireras och låt ARC göra pluggandet lättare!” Fler och fler KTH-studenter har upptäckt den här uppmaningen på en bildskärm utanför Akademiskt resurscentrum.

I februari 2013 invigdes centrets nya lokaler i anslutning till studieplatserna på KTH:s huvudbibliotek. Sedan dess har antalet studenter som utnyttjar olika stödtjänster fördubblats, bland annat har besöken till lunchseminarierna vuxit från 271 till 642.

– Det är ett tecken på att allt fler studenter känner till oss och vår verksamhet vilket är väldigt glädjande, säger Sara Akramy , koordinator för ARC. Det är också ett bra tecken att allt fler lärare vänder sig direkt till oss eller tipsar sina studenter om vilken nytta ARC kan göra för dem.

Allt fler studenter söker stöd från ARC.

Efter att hon och kollegan Jamie Rinder , på Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE), hämtat kunskap och inspiration från University of East London och University College Cork på Irland vill ARC nu öka fokuset på ”First Year Experience”, det vill säga ett omfattande stöd till förstaårsstudenter för att underlätta deras integration i det sociala och akademiska livet.

Bästa effekten

– Forskning visar att det är väldigt viktigt att stödtjänster av vårt slag kommer in tidigt under utbildningen och att våra tjänster blir en naturlig del av undervisningen – det är då vi uppnår den bästa effekten, säger Sara Akramy.

Därför siktar ARC nu på att skapa ett ”paket” med olika former av stöd som är anpassade till förstaårsstudenter och det som de behöver. 

– Vi har till exempel tankar om att bredda vårt utbud av stödtjänster samt utveckla vår tillgänglighet med en ny e-plattform, säger hon.

Ett viktigt mål för Akademiskt resurscentrum har sedan starten varit att bidra till att öka genomströmningen, det vill säga bidra till att studenterna tar sina poäng, följer sina kursplaner och tar sina examina.

Råd om uppsatsskrivande

Jannik Ehlert, masterstudent, har varit på flera lunchseminarier.

Men genomströmning är en komplex fråga som ytterst handlar om kvalitetssäkring och som ligger högt upp på agendan för många universitet, KTH inkluderat. Att mäta genomströmning är dessutom svårt eftersom den påverkas av själva utbildningen och inte bara av stödfunktioner som ARC.

– Vi har nyligen presenterat en rapport som summerar vårt sätt att jobba med den här frågan, nämligen att vi fortsätter att arbeta för att integrera oss ännu mera i den vanliga utbildningsverksamheten samt, som sagt, att vi utökar satsningen på förstaårsstudenter, säger Sara Akramy.

Jannik Ehlert från Tyskland är en av dem som använder sig av ARC. Han läser fotonik vid universitetet i Gent i Belgien och gör nu sitt masterår på KTH med sikte på att bli klar i maj-juni. Jannik Ehlert hoppas också att det öppnas karriärmöjligheter i Sverige efter att han har avslutat studierna.

– Jag har haft mycket nytta av ARC, säger han. Framför allt har jag gått på flera lunchseminarier för att få tips och råd om akademiskt skrivande kring min uppsats. Senare planerar jag att ta chansen att få individuellt stöd från ARC kring uppsatsskrivandet.

– Jag tycker också att seminariet om att skriva CV var värdefullt. Vi som var på seminariet fick ge varandra feedback om våra respektive CV:n och det var väldigt värdefullt.

Finns det något du saknar hos ARC eller någon förändring du skulle vilja se?
– Möjligen att de 45 minuter långa lunchseminarierna kunde vara lite längre. Ett lunchseminarium ger en första bra inblick i ett ämne men ibland behöver man lite mer tid för att det verkligen ska ge en bra effekt.

Text: Per-Ola Knutas

Akademiskt resurscentrum

  • Akademiskt resurscentrum (ARC) stöttar KTH-studenter genom ett brett utbud av stödtjänster hela vägen från antagning till examen. 
  • ARC kan också hjälpa till med individuell rådgivning i till exempel informationssökning, referenshantering, karriärutveckling och vetenskapligt skrivande.
  • Varje tisdag och torsdag har ARC lunchseminarier i sina lokaler i olika ämnen som studieteknik, vetenskapligt skrivande och ”anteckna smartare”. Seminarieprogrammet har utökats år för år och är behovsanpassat med mer fokus på uppsatsskrivning på vårterminen och mer fokus på studieteknik och kännedom om biblioteksresurser under höstterminen.
  • ARC har sin bas i de egna lokalerna på KTH:s huvudbibliotek men erbjuder också vissa tjänster på campusen i Södertälje, Flemingsberg och Kista.
  • ARC:s hemsida finns seminariekalendern, tips om studieteknik, nyttiga länkar och information om aktiviteter som erbjuds i andra lokaler, exempelvis mattejour och handledning i programmeringsfrågor.