Tid för eftertanke i personalutbildning

– livs- och karriärplanering gav styrka och nya perspektiv

Liv och karriär
Publicerad 2009-03-06

”En ovärderlig hjälp att utvärdera min arbetssituation”. Så låter en av de genomgående positiva kommentarerna från deltagarna i projektet Livs- och karriärplanering, LOK.

Under hösten deltog 25 KTH-anställda i ett projekt med livs- och karriärplanering. Det omfattade individuell vägledning av en extern konsult under 6–10 träffar med målet att varje deltagare skulle utarbeta en personlig handlingsplan.

– Det var jättebra. Jag känner mig stärkt, bekräftad, har mer energi och har hittat utmaningar som jag inte riktigt såg förut i mitt arbete, säger Anette Rudholm, ekonom på Skolan för teknikvetenskap.

Karin Henning, personalhandläggare och projektledare för LOK, betonar att projektet inte var inriktat enbart på karriärplanering i betydelsen att klättra uppåt.

– Karriär kan ju även innebära att byta till andra arbetsuppgifter och bredare arbetsområden. Men lika viktigt var också att hjälpa deltagarna att hitta en balans mellan arbete och fritid. Anställda som trivs med sin fritid trivs oftast bättre även på jobbet, säger hon.

Dan Borglund
Dan Borglund

Sökandet efter den balansen var också främsta orsaken till att Dan Borglund, forskarassistent på Farkost och flyg, anmälde sig till LOK.

– Jag tycker det är svårt att få ekvationen med karriär och familj med småbarn att gå ihop. Det här var ett tillfälle att få ta ett steg tillbaka, ägna lite tid åt att strukturera tillvaron.

LOK genomfördes av konsultföretaget Starck & Partner och bekostades av partsgemensamma medel. Satsningen riktades till teknisk/administrativ personal och forskare och forskningsingenjörer. Samtliga 800 anställda i den här gruppen inbjöds till information om LOK och erbjöds att lämna in en ansökan. Intresset var större än väntat och antalet deltagare utökades från planerade 20 till 25.

Öka rörligheten

Flera nya administrativa system som införts på KTH har gjort att många bland den tekniskt/administrativa personalen fått nya arbetsuppgifter under de senaste åren och behovet av kompetensutveckling har ökat. Ett uttalat syfte med projektet var också att öka den interna och externa rörligheten.

– Det betyder inte att KTH som arbetsgivare vill bli av med människor. Men det ska vara ett aktivt val att arbeta på KTH och det är viktigt att behålla sin anställningsbarhet. Och vi pratar ju även om intern rörlighet, här finns stora möjligheter att få nya arbetsuppgifter inom organisationen, påpekar Karin Henning.

Av de 25 deltagarna i LOK-projektet var det bara två som sökte sig ifrån KTH. Många deltagares handlingsplaner tar i stället sikte på att förändra och utveckla sina arbetsuppgifter på KTH.

– Jag är väldigt imponerad av det engagemang som deltagarna visat inte bara för sina egna arbetsuppgifter och personliga mål utan även för hela arbetsplatsen, säger Karin Henning.

Chefen får handlingsplan


Mellan mötena med konsulten fick LOK-deltagarna hemuppgifter som ledde fram till handlingsplanen. När projektet var slut redovisade varje deltagare handlingsplanen för sin närmaste chef.

– För mig, som avskyr att skriva, var det jättenyttigt att tvingas formulera hur jag ser på mitt arbete och vad jag vill, säger Anette Rudholm.

Hennes handlingsplan är att tillsvidare arbeta kvar på KTH men inom två år ha börjat arbeta som volontär i något utvecklingsland.

Dan Borglund tycker att den största behållningen av projektet för hans del är en ökad självinsikt, en större medvetenhet om varför han är bra på vissa saker, mindre bra på andra och vad som driver honom. En viktig punkt i hans handlingsplan är att prioritera upp sig själv och sin familj när han planerar sitt arbete.

– Jag har en tendens till att alltid sätta uppgiften främst. Till exempel att acceptera att lägga in seminarier på måndag förmiddagar utan att reflektera över att det kommer att innebära att jag måste arbeta under helgen. Eller att glatt tacka ja till nya arbetsuppgifter för att jag brinner för dem. Nu försöker jag se mer till helheten, konsekvenserna på lite längre sikt.


Text: Ursula Stigzelius. Illustration: Ida Björs