Till innehåll på sidan
ICT-skolan lyckades engagera flest medarbetare att gå den interna miljöutbildningen. (Foto: Johan Fredriksson, Wikimedia Commons)

Tävling fick fart på miljöutbildningen

Publicerad 2015-02-26

Mycket tyder på att KTH blir miljöcertifierat senare i år. Men revisorerna ser helst att fler går den interna miljöutbildningen. Hittills har ICT-skolan lyckats bäst i att engagera personalen.

Birgitta Westin

Första steget mot en certifiering gick så bra att KTH:s miljöchef nästan räknat hem ett godkännande vid kommande miljörevision. Revisionsbesöket i januari gav ett mycket positivt omdöme, berättar Birgitta Westin.

– De var nöjda med det övergripande miljöledningssystemet, jag är övertygad om att vi får en certifiering senare i sommar.

KTH fick dock några så kallade avvikelser och förbättringsförslag – bland annat att jobba för att så många som möjligt går den interna nätbaserade , det vill säga fler än hittills.

Hos merparten av skolorna har mellan 15 och 30 procent av personalen deltagit. Två skolor sticker ut med högt deltagande, allra mest Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) med nära 65 procent. En direkt följd av ett medvetet stöd som gav ett helhjärtat engagemang från hela skolan, enligt Carl-Mikael Zetterling, vice skolchef.

ICT-skolan utlyste en tävling om vilken avdelning som kunde få flest medarbetare att gå utbildningen – deadline sattes till nästa personalmöte. Ett rapporteringssystem inrättades som gav avdelningscheferna fortlöpande informationen om hur resultaten växte fram.

”Snackis” vid fikabordet

Tävlingen blev en extra morot för cheferna i att engagera medarbetarna, enligt Carl-Mikael Zetterling. Han menar att det är nödvändigt med lokala stödinsatser för att nå ett bra resultat i sådana här frågor – ”det räcker inte med att det kommer ett mejl från centralt håll”.

Carl-Mikael Zetterling

– Det gäller att komma över en viss tröskel för att få fart på engagemanget. Tävlingen blev en snackis vid fikaborden, fler och fler engagerade sig. Det gav en snöbollseffekt.

Birgitta Westin är naturligtvis glad över engagemanget på ICT-skolan. För att bli miljöcertifierad finns det krav om att alla i en organisation ska känna till miljöpolicyn och miljöledningssystemet.

– Har man tagit del av utbildningen har man också denna kunskap, säger hon.

Nästa och sista steg i miljöcertifieringsrevisionen är ett tredagarsbesök i slutet av april. Samtliga skolor och förvaltningen besöks av miljörevisorer som granskar dokument, ser över personalens miljökunskaper, tittar på forskarlabben och kontrollerar att rutiner och ansvar även fungerar i praktiken.

Trovärdighet på hemmaplan

Den övergripande frågan är hur systematiskt KTH arbetar inom områden som avfalls- och kemikaliehantering, energiförbrukning, inköp, upphandling och tjänsteresor. Även frågan om vilket utrymme hållbar utveckling har inom forskning och utbildning är under lupp.

– All personal ska givetvis inte kunna allt om vårt miljöarbete. Mycket handlar om att man ska förstå sin roll och sitt ansvar för hur man själv kan bidra. Det ser väldigt olika ut om man exempelvis arbetar i kontorsmiljö eller är ansvarig för ett forskningslabb, säger Birgitta Westin.

För ett universitet med KTH:s anseende inom forskning och utbildning om hållbar utveckling är det viktigt att leva upp till miljöambitioner även på hemmaplan, menar Birgitta Westin.

– Det ger större trovärdighet om det även syns på campus att vi är ansvarfulla. En miljöcertifiering skulle vara ett kvitto på det.

Text: Christer Gummeson

Läs mer i miljögruppens nyhetsbrev  

Miljöcertifiering innebär att en verksamhet prövar om dess sätt att arbeta för en bättre miljö uppfyller kraven i ISO 14001, som är fastställda av standardiseringsorganet ISO. Grunden för att kunna nå dit är att man har förverkligat ett miljöledningssystem, det vill säga ett system för att organisera och leda ett systematiskt miljöarbete.  I dagsläget har flera svenska lärosäten blivit miljöcertifierade.
Vid revisionen i januari på KTH påpekades ett flertal avvikelser, alltså enskilda brister i miljöarbetet. Om miljörevisionen i april identifierar några brister har KTH 90 dagar på sig att åtgärda dem, därefter kan KTH få miljöcertifikatet.

Tävlingen på ICT-skolan vanns av avdelningen för integrerade komponenter och kretsar, med 47 anställda. 91 procent hade gått utbildningen när tävlingen avslutades. Priset var en ekologisk buffé till personalen. På andra plats kom administrativa avdelningen där 89 procent deltagit. En sporre för ICT-skolan var att komma förbi ITM-skolan, som har näst högsta deltagande bland skolorna med drygt 52 procents deltagande.