Till innehåll på sidan

”Tänk mer affärsmässigt, forskare”

AimDay på KTH
Energiforskare möter industrin. Sittande f v: Peter Söderström, Vattenfall, Donnie SC Lygonis, KTH, Luigi Vanfretti, KTH. Stående fr v: Diego Pavia, InnoEnergy, Magnus Olofsson, Elforsk.
Publicerad 2011-03-17

Forskarna inom energiområdet måste tänka mer affärsmässigt för att nå framgång. Det menar ledaren för Europas hittills största samarbete mellan näringslivet och energiforskningen, InnoEnergys VD Diego Pavia.

Det europeiska energisamarbetet InnoEnergy har hållit en så kallad AIMday på KTH där man samlade forskare och representanter för näringslivet och diskuterade framgångsfaktorer inom samarbetet. VD Diego Pavia pekade på behovet av mer affärsmässiga attityder från akademin.

– Det är inte fel att tala om pengar, vinst och investeringar. Världen handlar om pengar, säger han.

Han ser inte någon risk i att forskningen skulle bli alltför beroende av kommersiella intressen.

– Nej, tillämpad forskning handlar ju om att anpassa sig till en marknad. Att skapa produkter och tjänster som människor vill köpa. Då måste man ta hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna redan från början.

Diego Pavia menar att Sverige har unika förutsättningar för att bidra med innovationer och nya företag till det europeiska samarbetet.

– Det beror på att ni har en lång tradition av samverkan mellan samhällsintressen, utbildning och industri för att utveckla samhället. Att samarbeta för allas bästa ligger i er kultur. Det har skapat en social kapitalism som gynnat samhällsutvecklingen.

Överbrygga kulturskillnader

Diego Pavia, själv från Spanien, säger att en annan viktig framgångsfaktor för InnoEnergy-projektet är att överbrygga kulturskillnader mellan olika europeiska länder.

– Vi måste lyssna på varandra och inte bara gå efter vår egen nationella agenda. Vi måste anstränga oss att verkligen förstå varandra och överbrygga kulturklyftor både mellan länder och mellan akademi och industri.

Avgörande för om InnoEnergy-projektet ska bli framgångsrikt handlar inte först och främst om de tekniska utmaningarna, menar han.

– Den kritiska punkten handlar om att lära sig gå i takt. Tar jag för långa steg kommer jag förr eller senare att förlora mina samarbetspartners, säger Diego Pavia .

Konceptet för dagen, kallat AIMday, är skapat och varumärkesskyddat av Uppsala universitet Innovation. På dessa mötesdagar fokuserar man på företagens behov av ny kunskap och deras frågor behandlas tillsammans med forskare.

Kommunicera vid rätt tillfälle

Ilka von Dalwigk från Vattenfall har kommit till AIMday med stor förväntan. Hon är vice huvudansvarig för KIC Energy (Knowledge and Innovation Communities) inom Vattenfall och medverkar i Innovationsgruppen som initierade en Aimday i InnoEnergys regi med inriktning på energifrågor.

– Det här är ett experiment och mycket spännande. Att få träffas så här och diskutera med forskarna ska bli mycket intressant, säger hon.

En konkret fråga från Vattenfall är när och vad man ska kommunicera till allmänheten vid planerade och oplanerade elavbrott. Hur mycket information behövs, när behövs den och vilka alternativa kommunikationsvägar kan man tänka sig i framtiden?

– Vi vill gärna få nya infallsvinklar och idéer i den kommande diskussionsrundan som vi kanske inte skulle ha tänkt på annars.

På lite längre sikt har Ilka von Dalwigk förhoppningar om att InnoEnergy-samarbetet ska ge många bra och välutbildade studenter som har affärstänkandet i sig redan när de examineras.

– När vi anställer studenter vill vi att de inte bara tänker att det är kul att forska för forskandets egen skull, utan att de också tänker på vad det kan vara värt för Vattenfall, inte bara i mjuka värden, utan i pengar. Det måste finnas en prislapp och, inte minst, kunder.


Text: Ann-Britt Ryman

InnoEnergy utvecklar hållbar energi

InnoEnergy är ett av tre KIC’s (Knowledge and Innovation Communities) som startats av EIT (European Institute of Innovation and Technology). InnoEnergy har en budget på 700 miljoner euro på 7 år för att ta fram innovationer och nya företag inom energiområdet.

I dag ingår 13 universitet, 10 forskningsinstitut och 13 företag som tillsammans representerar över 50 procent av de europeiska forskningsresurserna inom energisektorn.

Fokus ligger på att utveckla nya smarta sätt att distribuera och lagra el. Målet är att ge maximalt stöd till EU:s vision om ett Europa med hållbar energianvändning utan klimatåverkan år 2050.