– Vi har haft ett tydligt studentperspektiv när vi utformat masterprogrammen i matematik, säger Svante Linusson, i mitten, omgärdad av Filip Lindskog (t v) och Kristian Bjerklöv (t h). (Foto: Christer Gummeson)
– Vi har haft ett tydligt studentperspektiv när vi utformat masterprogrammen i matematik, säger Svante Linusson, i mitten, omgärdad av Filip Lindskog (t v) och Kristian Bjerklöv (t h). (Foto: Christer Gummeson)

Sveriges bästa matteutbildning finns på KTH

Publicerad 2013-09-16

KTH har landets bästa matematikutbildning på avancerad nivå. Tillsammans med Stockholms universitet var man enda lärosäte som fick högsta betyg i fem av sex kategorier vid UKÄ:s granskning. Djupt engagerade lärare och motiverade studenter är förklaringen till topplaceringen, enligt matteinstitutionens företrädare.

– Det känns välförtjänt. Vi har en kontinuerlig utveckling av masterprogrammet, och hur studenterna upplever utbildningen är viktigt för oss, säger Svante Linusson, professor i diskret matematik, som varit KTH:s samordnare i utvärderingsarbetet.

KTH och fyra andra lärosäten fick helhetsbetyget "Mycket hög kvalitet" på sina masterutbildningar i matematik i Universitets- och högskoleämbetes, (UKÄ), granskning som offentliggjordes i förra veckan. Bland dem fick KTH och SU flest högst omdömen i underkategorierna.

Jag ser det som en förmån att få hålla en kurs på avancerad nivå.

- Kristian Bjerklöv

– Det passar ju bra, när vi nu tillsammans har startat en gemensam masterutbildning den här hösten, säger Svante Linusson, som tror att den nya satsningen med SU kan vara en av förklaringarna till att lärosätena kommer bäst ut i granskningen.

KTH startade även masterprogrammet Tillämpad matematik och beräkningsmatematik den här terminen. Utvecklingsarbetet som föregått de båda nya programmen har fokuserat på studenternas behov.

Diskuterar ofta kursers upplägg

– Vi har tänkt extra mycket kring programstruktur och hur kurserna ska hänga ihop. Även schemaläggningen är en viktig del för att göra ett lyckat program, så där har vi också varit noggranna, säger Filip Lindskog, programansvarig för Tillämpad matematik och beräkningsmatematik.

UKÄ har utvärderat matematikutbildningen i ett heltäckande perspektiv. Genom att granska studenternas examensarbeten har man bedömt deras kunskaper på djupet och bredden. Det handlar bland annat om metodkunskaper, analysförmåga och färdigheter i att kreativt och självständigt hantera komplexa matematiska frågeställningar.

Filip Lindskog lyfter fram det stora intresset för utbildningsfrågor bland institutionens forskare som en förklaring till toppbetyget från UKÄ. Av tradition finns det en mycket nära koppling mellan utbildning och forskning på KTH:s matematikinstitution, konstaterar han:

– Vi diskuterar ofta kurser och programupplägg när vi träffar varandra på institutionen. Jag tror att det är de här informella samtalen som är grunden för att generera hög kvalitet på utbildningarna.

Attraktiva på arbetsmarknaden

Kristian Bjerklöv som är ansvarig för det KTH-SU-gemensamma masterprogrammet framhåller den höga studiemotivationen hos studenterna som en framgångsfaktor.

– Jag ser det som en förmån att få hålla en kurs på avancerad nivå. Man kan blanda in mycket av det som är relaterat till institutionens forskning. Det blir dynamiskt och roligt på ett sätt som gynnar lärandet, säger han.

En av underkategorierna där KTH:s studenter som fick högsta betyg gäller deras förmåga att diskutera matematiska slutsatser med grupper utanför sitt eget skrå.

– Vi utbildar inte våra studenter för att de ska hamna i en skrubb. De flesta ska ut i samhället och verka i en roll – med andra ingenjörer eller ofta helt andra yrkesgrupper. Därför lyfter vi fram de kommunikativa aspekterna i utbildningen, att deras kunskap ska vara tillgänglig för andra. Resultatet visar sig också i att våra studenter är mycket attraktiva inom många olika delar av arbetsmarknaden, säger Filip Lindskog.

Text: Christer Gummeson

UKÄ:s utvärdering har skett i tre steg. Grundläggande är en analys som en bedömargrupp har gjort av 16 examensarbeten. KTH:s matematikavdelning har även genomfört en självvärdering av sin verksamhet utifrån UKÄ:s instruktioner. Dessutom har UKÄ:s bedömargrupp utfört en rad intervjuer med studenter och lärare på plats på KTH.

UKÄ:s pågående nationella granskningar omfattar även alla andra utbildningsämnen på KTH. Utbildningarna är indelade i åtta kluster: 1. Bio/kemi/energi/ miljö, 2. Data/it/media, 3. Indek, 4. Maskin/material, 5. Samhällsbyggnad, 6. Teknisk fysik/elektro/teknisk kandidat, 7. Arkitekt, 8. Matematik
Resultaten från granskningarna väntas komma under hösten.

Läs mer  om UKÄ:s utvärdering av landets matematikutbildningar