Till innehåll på sidan
Emma Ingo anser att pedagogiska meriter hamnar i skymundan när lärare anställs eller befordras. (Foto: Marc Femenia)

Studentkåren: satsa mer på pedagogiken

Publicerad 2018-09-03

Satsa på anonyma examinationer och lägg större fokus på lärares pedagogiska meriter. Det vill Emma Ingo, kårordförande sedan i somras.

Forskningsmeriter och pedagogiska meriter ska väga lika tungt när lärare tillsätts. Det tycker både KTH och Tekniska Högskolans Studentkår, THS. Men Emma Ingo, kårens ordförande, anser att forskningen i praktiken väger tyngre.

Ett konkret förslag från kåren är därför att det ska finnas en pedagogiskt sakkunnig som är med vid anställning och befordran.

 – Det blir roligare att lära sig från någon som har en genomtänkt pedagogisk idé. Man kan tvinga studenter att lära sig genom jättesvåra tentor. Eller så kan man stimulera dem till ett intresse som leder till kreativitet och innovation, säger Emma Ingo.

Emma Ingo var intresserad av studentkåren innan hon ens hade börjat på KTH.

Ta fram uppförandekod

– Min bror tog mig med på en sektionspub. Jag har nästan alltid varit engagerad i olika partipolitiskt obundna föreningar så jag tyckte att det verkade superintressant med kåren. Mina vänner sa ”du skulle älska det!”. Jag läste till och med THS stadgar.

Nu har hon en kandidatexamen från civilingenjörsprogrammet med inriktning på teknisk kemi. Hon tar studieuppehåll under ordförandeåret för att sedan fortsätta med sin mastersexamen inom makromolekylära material, polymerer och trä.

Som kårordförande har hon ett större ansvar än när hon var ordförande för THS kemisektion.

– Det är en utmaning att också få personalansvar för studenterna i kårledningen och dem som jobbar i våra kaféer och i restaurangen. Men jag tycker att det är viktigt att göra saker där jag utvecklas och lär mig mer.

Under året ska kåren göra en satsning på jämställdhet och arbetsmiljö. Personal och studenter kommer att få utbildning i jämställdhetsfrågor och det ska tas fram en uppförandekod som alla som jobbar ska skriva under. THS ska också starta ett nätverk för sektionerna och fortsätta att samarbeta med KTH:s Equality Office.

Anonyma tentor

En annan viktig fråga för Emma Ingo är anonym examination. Mycket redovisas skriftligt och skulle kunna rättas anonymt.

– Det handlar om inkludering, mångfald och jämställdhet. Jag säger inte att det rättas orättvist i dag, men det finns en risk att lärarna har olika förväntningar på studenterna.  

KTH ska eventuellt göra ett pilotprojekt med anonym examination, något som Emma Ingo förstås välkomnar. Hon tycker att samarbetet med lärosätet är gott.

I juli 2019 lämnar hon över till nästa ordförande.

– Det är lyxigt att få jobba med det här på heltid ett år. Samtidigt är det begränsande att vi byts ut, men vi hinner en bit. KTH är väldigt bra, men det betyder inte att det inte kan bli bättre.

Text: Ann Patmalnieks

Andra viktiga frågor för kåren:

  • Kompetensutveckling för studenter som sitter i olika instanser på KTH.
  • Förbättrad kontakt mellan studerandeskyddsombuden och mer samarbete med fackförbunden på KTH.
  • Internationalisering, varje år finns en styrelserepresentant som är engelskspråkig. Kårstyrelsens arbetsspråk är engelska. ”Vi kan inte utesluta de 25 procent av studenterna som kommer från andra länder.”

Mer om kåren: THS  arbetar med näringslivskontakter, studiesocial verksamhet och utbildningsbevakning. De deltar i beslutsprocessen på KTH genom att ha representanter i olika organ. Ordförande och kårledning väljs för ett år i taget. Styrelsen består av tolv personer.