Till innehåll på sidan
Elias Lindqvist och David Björklund, THS.
Det känns mer stimulerande att vara kåraktiv när medlemmarna verkligen valt att gå med i kåren, säger Elias Lindqvist och (t h) David Björklund. (Foto: Christer Gummeson)

Studentkåren går på offensiven

Publicerad 2010-10-25

Plötsligt försvann studentkårens inkomstgaranti på 5,5 miljoner kronor. Men kåren svarar med en offensiv satsning. Den nyöppnade restaurangen, bokhandeln och IT-supporten som nu flyttat in i kårhuset ska både dra dit folk och generera nya inkomster.

Studentkåren vid KTH räknar kallt med att förlora nästan 3 miljoner i medlemsavgifter sedan det obligatoriska kårmedlemskapet avskaffades i somras. Prognosen bygger på att antalet medlemmar halveras jämfört med förra läsåret.

– Detta är vad vi budgeterat för i vår verksamhet. Och snart har vi nått upp till delmålet om hälften av förra årets antal kårmedlemmar, det vill säga drygt 7000, säger David Björklund, som ansvarar för kårens studiesociala aktiviteter.

Det förväntade medlemstappet har medfört att kåren varit tvungen att se om sitt hus och öka intäkterna. I förra veckan tillkom KTH:s IT-support som den tredje nya hyresgästen på kort tid i kårhuset. De två andra är Kårbokhandeln och nya lunchrestaurangen.

– Att fylla huset med nya verksamheter går i samklang med vår ambition att skapa ett levande kårhus. Och dessutom säkrar vi genom hyresintäkterna stora inkomster för en tid framöver, säger Elias Lindqvist, studentkårens vice ordförande.

Ökad marknadsföring

I grunden är båda två nöjda med att obligatoriet inte längre finns kvar. Det sätter press på kåren en skapa en verksamhet som verkligen motsvarar vad studenterna vill ha, säger de.

– Nu vet vi att alla kårmedlemmar har gjort ett aktivt val. Det känns mer positivt och stimulerande att ha ett sådant förtroende när man arbetar som kåraktiv. Själv hade jag aldrig tagit det här uppdraget om obligatoriet varit kvar, säger Elias Lindqvist.

Den nya lunchrestaurangen drivs av kåren självt genom ett eget bolag. En stor del av inkomsterna kommer av cateringverksamhet och studenternas egna olika evenemang. Till luncherna räknar man med 200-300 gäster per dag. Det är en ordentlig minskning jämfört med tidigare restaurangentreprenörer som haft lunchkapacitet för 2000–3000 personer.

– I dag ser verkligheten annorlunda ut. De flesta studenter äter medhavd lunch på sina sektioner eller tar en sallad på stan. Men vi kommer också bygga ut mikrovågsugnsdelen i kårrestaurangen. Det svarar mot grundidén med kårens verksamhet: att erbjuda studenterna vad de vill ha, säger Elias Lindqvist.

De nya ekonomiska villkoren har drivit kåren till att satsa mer på marknadsföring. En ny tjänst har vikts för den funktionen som tillsammans med den nystartade marknadsföringsgruppen ser till att rätt informationen kommer ut på hemsidan, via e-post och andra riktade utskick.

– Vi försöker bära med oss det här i allt vi gör. Varje gång jag pratar med en student och får en positiv feedback känner jag att jag gjort en marknadsföringsinsats. Och så arbetar vi återkommande med att fylla på med kampanjer i mindre format, säger David Björklund och pekar på en bordsskylt på bordet i lunchrestaurangen: ”Fri entré till tentapuben, för alla kårmedlemmar”.

Omsätter 25 miljoner

Studentkårens uppdrag är att arbeta för alla studenter på KTH, oavsett om de är medlemmar i THS (Tekniska högskolans studentkår) eller inte. Kåren finns representerad i alla nivåer av KTH:s beslutandeorganisation. Som kårmedlem får man, förutom olika typer av rabatter, också rätten att köa för och bo i en studentlägenhet som ägs av SSSB.

– Det är nog ett dragplåster för många studenter. SSSB äger ju två tredjedelar av studentlägenheterna i Stockholm, säger Elias Lindqvist.

Både han och David Björklund räknar med att medlemsantalet kommer att stiga de närmaste månaderna. I dagsläget kommer det in 50-200 nya medlemmar per dag. Hittills har de nytillkomma medlemmarna anmält sig via webbsidan. Inom kort skickar kåren ut sina postavier till studenterna, vilket borde ge en märkbar effekt, säger de.

THS omsätter årligen cirka 25 miljoner kronor. Intäkterna förra året kom från – i ungefär lika stora delar – KTH, näringslivet, medlemsavgifter och posten ”övrigt” (fester, restaurang, café, annonser etc). I år har THS dessutom fått ett särskilt statsbidrag på 1,4 miljoner för att kompensera förluster i samband med obligatoriets avskaffande.


Text: Christer Gummeson