Studenter vinnare i uppsatstävling

Publicerad 2016-12-12

Hallå där Marcus Lindh och Filip Lindmark, som var ett av tre vinnande studentlag i en uppsatstävling inom fastighetsförvaltning, Stora FM-priset. Hur känns det?
– Det känns otroligt roligt att bli uppmärksammad av branschen.

Marcus Lindh och Filip Lindmark.

– Det är ett kvitto på att det vi gjort är av nytta för branschens utveckling! Fastighetsbranschen är en stor och i mångt och mycket traditionell bransch där vi båda tror att det finns en vinning i att lyfta frågan om organisatorisk optimering, säger de.

Ni har bland annat studerat frågor om outsourcing, att lägga ut verksamhet på entreprenad. Varför?
– Fastighetsbranschen som helhet är väldigt konkurrensutsatt och därför borde organisatoriska skillnader påverka hur företagen i fråga presterar på marknaden, men detta var inte så tydligt observerbart. Däremot kunde vi observera att fastighetsbolagen uppnådde olika värden och olika fördelar beroende på hur organisationen strukturerades, vilket bör samklinga med syftet med fastighetsägande.

Vad har ni lärt er under arbetet med uppsatsen?
– Svårigheten för just den här branschen tror vi grundar sig på hur kundorienterad den är – från högsta ledningen ut till kollektivanställda som jobbar i fastigheterna, det finns alltid ett kundutbyte som behöver förvaltas för att skapa värde.

– Det yttersta och mest frekventa utbytet sker på lokal nivå genom drifttekniker och fastighetsskötare som tar tempen på företagets hyresgäster, den del som ofta är föremål för outsourcing. Utifrån det här har ofta frågan och out-/insourcing i slutändan handlat om kontroll, effektivitet samt vilka strukturer man lyckas bygga upp för att säkerställa nöjda hyresgäster och en hög kvalitativ service. 

Vad ska ni göra med prispengarna?
– Vi har ingenting konkret bestämt än. Vi ska hitta på någonting tillsammans men i vilken utsträckning har vi inte kommit fram till, kan vara allt ifrån ett restaurangbesök till en utlandsresa.

Berättat för: Christer Gummeson

Fotnot: FM står för Facility Management och omfattar flera discipliner för att säkerställa funktionaliteten i en bebyggd miljö, exempelvis fastighetsservice och underhåll, reception- samt städtjänsterLäs mer om Stora FM-priset 2016