Till innehåll på sidan

Studenter tänker fritt om hållbar stad

Publicerad 2017-01-10

Hallå där, Erik Wingquist, lärare på Arkitekturskolan, vars studenter i en utställning på Stockholms läns museum visar hur Stockholm kan växa på ett sätt som är hållbart, inkluderande och rättvist. Hur känns det?
– Det känns jättekul att vi kan delta i ett offentligt samtal och jag märker ett stort intresse för våra studenter att arbeta utåtriktat.

Erik Wingquist.

Vad går utställningen ut på?
– Den visar projekt från höstterminens stadsbyggnadsprojekt, inom utställningen har våra studenter utvecklat projekt på fyra olika platser i Stockholmsområdet. Det handlar både om att förstå vilka processer som påverkar en stads utveckling och om att ta ställning till hur ett område kan utvecklas och fungera, säger Erik Wingquist , som hoppas att utställningens besökare inspireras att delta i diskussionen om hur morgondagens Stockholm ska bebyggas:

– Samhället förändras i en mycket snabbare takt än den byggda miljön och därför finns det inte ett svar eller en färdig mall som beskriver hur våra städer bör utvecklas.

– Studenterna har inte riktigt samma utgångspunkter som de aktörer som driver fram stadsutvecklingen har och de svarar inte heller mot en beställare på ett lika direkt sätt. I den friheten går det att hitta en bredare diskussion om vilket samhälle vi vill leva i – en viktig diskussion som alla medborgare direkt eller indirekt är inblandade i.

Hur kan Stockholm växa på ett sätt som både är hållbart, inkluderande och rättvist?
– Att skapa ett ökat intresse för stadsutvecklingsfrågor för en bredare allmänhet är en del. En ökad kunskap och förståelse kan skapa betydligt fler intressanta aktörer än vi ser i dagens stadsbyggande.

– Det behövs nya boendeformer, arbetsplatser och nya tekniska system. Ett mer öppet, pluralistiskt och varierat stadsbyggande tror jag är rätt väg att gå för att skapa en mer inkluderande och rättvis stad. Sedan tycker jag inte att kortsiktiga vinster i en byggprocess är ett bra sätt att skapa en hållbar stad på, varken socialt, ekonomiskt eller energiförbrukningsmässigt.

Berättat för: Christer Gummeson

Utställningen ”Nya linjer” på Stockholms läns museum öppnar 19 januari och är en framåtblickande utställning som spekulerar kring regionen, arkitekturen och staden. Utställningen produceras i samarbete med Arkitekturskolan vid KTH.