Metoo har visat att det saknats en kanal för att berätta vad man varit med om, säger Maria Bahrami, studentkårens ordförande. (Foto: Marc Femenia)

Studenter samlar vittnesmål om övergrepp

Publicerad 2017-12-05

Nu tar även studentkåren vid KTH initiativet för att samla in vittnesmål efter #metoo.
– Vi kan utnyttja att frågan är aktuell så att det leder till någonting bra, säger kårordförande Maria Bahrami.

Kvinnor på KTH och inom teknikbranschen har på den senaste tiden vittnat om hur de utsatts för sexism och övergrepp. Berättelserna har kommit genom kampanjen Metoo, uppropet #teknisktfel och även skickats in till Campi .

– Det är olyckligt och oacceptabelt att detta sker på campus och i samhället. Men nu när debatten har varit igång ett tag kan vi utnyttja det för att komma vidare, säger Maria Bahrami, ordförande för THS, Tekniska Högskolans Studentkår

Studentkåren på KTH gör därför en egen enkätundersökning som går ut via kåren och sektionerna.

– Metoo-kampanjen har visat att det saknats en kanal för att berätta vad man varit med om, säger Maria Bahrami.

Två enkäter

Upplägget är lånat från Chalmers, som har lanserat två enkäter. En där deltagarna säger ja till att berättelserna publiceras efter att ha blivit anonymiserade, en för dem som inte vill att berättelserna publiceras ens anonymt.

– Den är till för dem som ändå vill kunna berätta om vad de varit med om och som vill att vi i kåren ska veta. För vår del är det bra att få en bild av vad det är som händer, stort som smått, så att vi vet var vi ska sätta in våra insatser.

Idén till enkäten kom när Maria Bahrami hade en helgträff med sektionsordförandena på KTH där Metoo diskuterades.

Kåren ska också ta fram rutiner för alla sektioner, liknande de som redan finns centralt. Det ska framgå hur sektionen ska agera om någon har utsatts för ett olämpligt beteende. I första hand ska de hänvisa vidare till studievägledare.

– Vi som arbetar inom kåren sitter bara här ett år. Det är viktigt att de som kommer nya vet hur de ska gå tillväga.

Förändra kulturen

Studentkåren fortsätter även sitt arbete med att förändra kulturen på KTH i samband med mottagningsaktiviteterna. Alla sektioner får skriva under regler för hur mottagningen ska gå till. Kårfullmäktige beslutade redan för flera år sedan att man inte tolererar de förnedrande sånger, bland annat med våldtäktstema, som tidigare förekom.

– Jag vet inte vad folk sjunger i slutna sällskap, men alla ska vid det här laget veta vad som inte är ok, säger Maria Bahrami.

Ett nästa steg kan vara att ha ett seminarium om genusfrågor för de nya studenterna.

– Vi har seminarier som ”Plugga smart” och ”Festa smart”. Det skulle vara bra att även ta upp genus.

Det går att arbeta för jämställdhet på flera plan, säger Maria Bahrami.

– Ta en sådan sak som hur vi presenterar våra kurser. Vilka framstående personer lyfter vi fram? Det kan också handla om enkla saker som vilket kön det är på personen i en exempeluppgift.

Text: Ann Patmalnieks