Till innehåll på sidan
Ashwin Sathrugnan har tvingats avboka sin resa hem till Indien över jul på grund av Migrationsverkets försenade besked. (Foto: Tobias Ohls)

Studenter nekas uppehållstillstånd

Publicerad 2016-12-21

Minst ett 100-tal internationella studenter vid svenska lärosäten har drabbats av försenade uppehållstillstånd under hösten. En av dem, Ashwin Sathrughnan, masterstudent vid KTH, väntar fortfarande på besked från Migrationsverket.

Eva Malmström Jonsson.

– Det är beklagligt. Rykten om förseningar sprids väldigt snabbt bland studenter och det här kan få konsekvenser för alla lärosäten i Sverige, säger Eva Malmström Jonsson , prorektor. 

Studenter beviljas uppehållstillstånd för ett år i taget. Ashwin Sathrughnan, som läser andra året på en masterutbildning och fått stipendium för goda studieresultat, skickade in sin ansökan om förlängning i början av sommaren. När han inte fått något besked i augusti blev han orolig eftersom tillståndet gick ut i september.

Han ringde Migrationsverket en gång i veckan. När han till slut fick en handläggare, var personen så ny att han inte hade vare sig telefonnummer eller e-postadress. I början av oktober fick Ashwin Sathrughnan beskedet att han blivit nekad förlängt uppehållstillstånd.

Anledningen Migrationsverket angav var att hans pappa har tillgång till hans indiska bankkonto.  Ett av kraven från Migrationsverket är nämligen att det tydligt ska framgå att det är den sökandes egna pengar.

Migrationsverket krävde nya dokument inom tre veckor, annars skulle Ashwin Sathrughnan bli utvisad. Han överklagade då beslutet och väntar fortfarande på ett svar. Under överklagandetiden får Ashwin Sathrughnan fortsätta studierna vid KTH men kan inte lämna landet.

Hela processen hade kunnat undvikas, menar Ashwin Sathrughnan, om han kunnat nå sin handläggare. Då hade de kunnat reda ut exakt vad som krävdes av honom, anser han.

Finansiering ifrågasätts

Minst tre studenter på KTH har under hösten fått besked om utvisning på grund av att deras finansiering ifrågasatts, antingen för att deras föräldrar har tillgång till studenternas bankkonto eller att Migrationsverket inte tror på att de medel som uppvisas på kontot är studentens egna.  Alla tre har överklagat besluten.

Ashwin Sathrughnan läser andra året på en masterutbildning på KTH.

Utöver dem har två nyantagna studenter tackat nej till sina utbildningsplatser för att de inte fått sina uppehållstillstånd i tid. Även några forskarstuderande har blivit nekade förlängning och har överklagat besluten.

– Det är vanligt i andra länder att föräldrar betalar för barnens utbildning och uppehälle. Det är väldigt märkligt att Migrationsverket ifrågasätter detta, säger Tina Murray , internationell strateg på KTH.

Eva Malmström Jonsson, prorektor:

– Det är förödande för studenter som Ashwin Sathrughnan.  Även KTH drabbas. Vi lägger betydande resurser på att marknadsföra Sverige och vårt universitet.

Situationen kan leda till ekonomiska konsekvenser för KTH och andra universitet. Med drygt 520 avgiftsskyldiga internationella studenter enbart på första årets masterprogram är det viktiga inkomster för KTH. Men lika viktigt, påpekar Eva Malmström Jonsson, är att internationella studenter bidrar till en givande studiemiljö.

Sett över rutiner

Under hösten har KTH haft täta kontakter med Migrationsverket:

– Vi måste alla inse att vi har en del i det här. Processen är väldigt lång – studenterna blir antagna i mars, sedan ska de betala terminsavgift och därpå ansöka om uppehållstillstånd. Vi borde kunna optimera processen, säger Eva Malmström Jonsson.

Magdalena Lee Sundqvist, enhetschef på Migrationsverket, beklagar att många studenter fått vänta. 

– Vi har nu sett över våra rutiner och rekryterat mer personal till vår enhet.  Till terminsstarten i slutet av januari ska vi vara ikapp med beskeden, säger hon.

Förseningarna beror på att Migrationsverket fått in fler ansökningar i år, totalt en femtedel fler än tidigare.  Enligt Magdalena Lee Sundqvist är det också flera som ansökt om uppehållstillstånd som inte haft för avsikt att komma och det behövde utredas. Även utredningarna på ambassaderna har tagit längre tid i år, dit studenten kallas på intervju om Migrationsverket är tveksam till studentens avsikt att studera.

Enligt Magdalena Lee Sundqvist kommer det inte bli sådana förseningar nästa år:

– Vi ser också över vår hemsida och andra informationsplatser för att bli tydligare med vilka regler som gäller.

Ni är inte i kapp än?
– Målet är att alla studenter ska få sina besked före terminstart i januari. Vid vår enhet ligger vi efter med cirka 700 ansökningar som ska bli färdiga till dess.

Text: Nina Schmieder