Till innehåll på sidan

Studenter bidrar med hållbara lösningar

Publicerad 2016-09-09

Hallå där, Ramon Wyss, vicerektor för internationalisering, som besökt Dar es Salaam för att utveckla utbildningar med fokus på att lösa samhällsproblem – ”Challenge driven education”. Varför det?
– Det ger KTH en möjlighet att bidra till en uthållig samhällsveckling i Tanzania.

Ramon Wyss, vicerektor.

– Vi vill utveckla projektkurser där studentteam från KTH och våra partneruniversitet får utveckla lösningar för utmanande samhällsbehov. Det kan handla om vattenförsörjning i Dar es Salaam, mikronät för smart elförsörjning till byar eller smarta sensorer för utveckling av jordbruket.

– För att säkerställa att de kurser som KTH-teknologer deltar i har samma kvalitet som i Sverige genomför vi workshopar för lärare vid partneruniversiteten.

Vad gick workshopen ut på?
– Vi presenterade KTH:s handbok ”Challenge driven education” och diskuterade konkreta frågeställningar om hur man kan utveckla projektkurser som knyter an till samhällsutmaningar. Det skedde i föreläsningar och under ledning av KTH-lärare.

– Syftet var att få en inblick i Tanzanias högskolepedagogiska utbildning och att ge stöd till lärare för att utveckla sin pedagogik inom ”Challenge driven education”.

Hur ser framtiden ut för samarbetet?
– Ett pilotprojekt ska leda till att KTH:s studenter kan söka en kurs i att lösa samhällsproblem. Utmaningarna ställs utifrån Tanzanias behov och studenterna tillbringar en del av sin studietid i landet. Vi hoppas att det blir ett vanligt val för våra studenter och att det skapar en större förståelse för möjligheterna som ett land som Tanzania erbjuder.

– I förlängningen hoppas vi att det stärker innovationssystemet både i Stockholm och i Dar es Salaam.

Berättat för: Christer Gummeson

Mats Leksell, KTH, tillsammans med kollegor från partneruniveriteten DIT och UDSM.

I workshopen i Dar es Salaam deltog förutom Ramon Wyss även KTH-lärarna Ann Lantz , Anna Karin Högfeldt , Mats Leksell  och Hannu Tenhunen  samt projektkoordinator  Erika Svensson . Partneruniversiteten är University of Dar es Salaam (UDSM) och Dar es Salaam Institute of Technology (DIT). Samarbetet finansieras med anslag från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT).

Challenge driven education

KTH har sedan 1990-talet utvecklat designorienterade kurser, där studentteam löser ett givet problem. Kurser inom "Challenge driven education" kännetecknas av:

  • Användarperspektiv.  Det finns en extern problemställare vars behov står i centrum att lösa. ”Design thinking” är rekommenderad metodik för problemformuleringen.
  • Värdegrunden består i att kunna lösa problem utifrån ett hållbart samhällsperspektiv, från offentlig eller privat sektor.
  • Arbetet sker i team och multidisciplinärt.