Till innehåll på sidan
På SI-mötena finns tid att diskutera saker som man inte förstått under lektionen. Det gör att kunskapen sätter sig ordentligt, säger Viking Flyhammar. (Foto: Christer Gummeson)

Större framgång när studenter pluggar ihop

Publicerad 2013-03-05

Kamratundervisning är vägen till framgång för nybörjarstudenter. De kommer snabbare in i högskolans studieteknik, vilket motverkar avhoppen och ökar genomströmningen. Det visar erfarenheterna från flera skolor på KTH. Nyligen började även Kemi och Bioteknik att använda konceptet. De första utvärderingarna pekar mot en succé.

”Jag har fått mer hjälp av SI än vad jag fått av alla andra övningar och föreläsningar tillsammans”. ”Nu har jag fått en större förståelse för hur allt i kursen hänger ihop”. Så låter rösterna från några av de studenter som gick på så kallad Supplemental Instruction (SI) på Kemi- och Bioteknikprogrammet i höstas.

– Allt talar för att det varit uppskattat bland studenterna. Vilket var ganska väntat. Flera undersökningar visar att de som deltar i SI-kurser tar fler poäng och klarar tentorna i högre grad än andra, säger My Lönn, studievägledare på Skolan för kemivetenskap.

Studievägledarna på skolan drog igång SI-kurser i höstas som ett sätt att öka genomströmningen och minska avhoppen från utbildningarna i Kemi och Bioteknik. I stort sett alla studenter som deltog är nöjda med det nya stödet, enligt en enkätundersökning. Nästan samtliga tror att SI-kurserna kommer att öka deras chanser att klara tentorna.

En SI-kurs löper som ett sidospår till ordinarie kurser inom utbildningsprogrammen. Grundidén är enkel: Under ledning av en äldre student diskuterar studenter i grupp olika frågor och problem inom den ämneskurs som de för tillfället läser. Gemensamt söker man svaren och lär sig samtidigt effektiva studiemetoder.

Avslappnad miljö gynnar studier

SI-kurserna erbjuds framför allt till nybörjarstudenter i ämneskurser som är erkänt svåra. Ungefär hälften av studenterna brukar välja att vara med. En SI-kurs är inte betygsgrundande, vilket är en avgörande del för att de ska lyckas.

Även det faktum att SI-ledaren är student är en viktig del i konceptet. Det skapar en prestigelös och avslappnad miljö vilket gör att studenterna vågar fråga om saker på ett annat sätt än under vanliga lektioner, konstaterar Anneli Åkesson, studievägledare på EE-skolan.

– Kanske förstår studenterna exempelvis inte de grundläggande begreppen i en mattekurs. Detta kan vara svårt att ”erkänna” inför en lärare. Men i en SI-grupp finns öppenheten och förtroendet för att ta upp sådana frågor, säger hon.

Anneli Åkesson har använt SI sedan hon började på KTH för nio år sedan.

– I en perfekt utbildningsvärld skulle vi inte behöva sådant här stöd. Men så ser inte verkligheten ut. Om alla använde SI skulle genomströmningen öka radikalt.

Hon hänvisar till de undersökningar som gjorts vid Lunds tekniska högskola, som visar att andelen studenter som klarar tentorna är mellan 10 och 40 procentenheter högre bland de som också gått SI-kurser.

– Vi har inte gjort samma undersökningar hos oss, men det finns inga skäl att tro att det skulle vara andra siffror på KTH än i Lund. SI är en strikt metod som använts på samma sätt vid alla lärosäten som har anammat den, säger hon.

Genombrottet kommer tidigare

Viking Flyhammar läser tredje året på Elektroprogrammet. Tack var de SI-kurser han gått fick han upp ögonen för både hur viktigt och roligt det är att plugga i grupp, säger han.

– Pluggar man mycket matte är det viktigt att man har roligt. Annars blir man lätt skoltrött. Man vill diskutera med kompisar så att man lär sig ordentligt. Då sitter kunskaperna djupare och man klarar tentan.

Han beskriver sig själv som en ambitiös student, som gillar studierna och är aktiv på föreläsningar.

– Jag ställer många frågor på vanliga lektoner, jag frågar nog mest av alla. Men på SI-mötena finns det mer utrymme för det. Vi diskuterar och lär oss av varandra. Det är ett annat tempo, man tar en uppgift i taget och går inte vidare förrän alla har förstått.

Enligt My Lönn bidrar SI till att nybörjarstudenterna förstår ”högskolekoden” tidigare än de annars skulle ha gjort. Hennes uppfattning är att genombrottet som högskolestudent kommer redan vid jul i stället för i maj månad.

– Första året på KTH är helt avgörande för de fortsatta studierna. Klarar man inte de första kurserna sjunker självförtroendet direkt och man tappar tron på sig själv. I det perspektivet kan SI göra stor nytta för att överbrygga mellan gymnasiet och högskolan.

Fakta Utbildningsprogram på KTH som erbjuder SI, Supplemental Instruction:
Farkostteknik, Teknisk fysik, Civilingenjör-Lärare, Öppen ingång (SCI-skolan), Elektroteknik (EE-skolan), Bioteknik (BIO-skolan), Teknisk kemi (CHE-skolan), Maskin, (STH-skolan).

Text: Christer Gummeson