Till innehåll på sidan

Stor donation till Life Science

Publicerad 2014-12-10

Rätt behandling till rätt patient vid rätt tidpunkt till rätt pris. Så lyder utmaningen som KTH:s professor Mathias Uhlén och hans forskarteam fått 90 miljoner kronor från Familjen Erling-Perssons stiftelse för att anta.

Mathias Uhlén.

Mathias Uhlén, professor i bioteknologi, och föreståndare för Science for Life Laboratory, forskar tillsammans med Jacob Odeberg, professor i proteomik, om att hitta nya biomarkörer som gör det möjligt att individanpassa användingen av mediciner vid olika sjukdomar.

För två veckor sedan presenterade Mathias Uhlén nyheten att man efter elva års hårt arbete vid KTH nu kartlagt alla människans proteiner.

– Tack vare Familjen Erling-Perssons Stiftelse kan vi nu gå vidare i arbetet och göra kunskapen vi byggt upp relevant i det kliniska arbetet. Tidigare diagnosticering av en rad sjukdomar och individualiserad behandling är två saker vi ser framför oss som direkta resultat, säger Mathias Uhlén.

Enligt KTH:s rektor Peter Gudmundson spelar sådana här donationer stor roll för universitetets forskning.

– Familjen Erling-Persson Stiftelses donation om 90 miljoner kronor betyder oerhört mycket för KTH och är ett direkt resultat av vår medvetna satsning ”Förädla Framtiden”. Vår ambition är att arbeta proaktivt med att få in nya medel till forskning och utbildning och här spelar donationer av den här sorten stor roll för att kunna åstadkomma långsiktiga djärva forskningsinitiativ med potentialen att verkligen kunna göra skillnad, säger KTH:s rektor Peter Gudmundson.

Text: Peter Larsson

Biomarkörer är en biologisk variabel som speglar en fysiologisk förändring i kroppen till följd av sjukdom.
– Biomarkörerna förbättrar patientsäkerheten. De ger läkarna möjlighet att tidigare kunna ställa rätt diagnos, ge rätt behandling, undvika allvarliga biverkningar och ersätta andra undersökningsmetoder som kontraströntgen, invasiva ingrepp och vävnadsprover, säger Mathias Uhlén.

Läs mer: 90 miljoner till KTH-forskning