Till innehåll på sidan
Rekordmånga pågående byggen har förvandlat delar av campus till en byggarbetsplats. (Foto: Håkan Lindgren)

Stökig vardag när KTH blivit byggplats

Publicerad 2016-09-28

Tung byggtrafik och återkommande sprängningar hör just nu till vardagen på KTH Campus. Fastighetschef Maria Granath arbetar för att allt ändå ska gå så smidigt som möjligt. Professor Ulf Gedde vill veta mer.

Det bullrar, skakar och dammar. Det kan vara svårt att hitta parkeringsplats och byggtrafiken är tät. Ulf Gedde , professor i Polymera material, fick nog. Han skrev ett brev som han skickade till Campi och KTH:s fastighetschef Maria Granath . Hon svarade på en gång.

– Det var ett bra svar. Hon la ner omsorg på att förklara. Men jag kan tycka att det inte borde vara så många byggen samtidigt, säger Ulf Gedde, som skämtsamt kallar sig själv ”en sur gubbe”.

Maria Granath har inte fått så många klagomål.

Maria Granath, fastighetschef, och Ulf Gedde, professor.

– Det folk klagar mest på är brist på parkeringsplatser. Man är ovan att behöva leta och vill kunna köra ända fram till porten. Men det finns oftast parkeringsplatser, bara inte där man är van att hitta dem, berättar Maria Granath när Campi sammanför de båda.

Hon är väl medveten om att alla på campus påverkas av byggena. Framför allt sprängningarna får följder som måste hanteras.

– Dyr vibrationskänslig utrustning kan skadas och det pågår projekt som inte får stanna av.  Det är viktigt att ha direktkontakt med dem som spränger, så att det går att planera, säger Maria Granath.

Trafikrisker och avspärrningar

Ulf Gedde och hans kollegor har fått avbryta laborationer. Möten har blivit försenade när besökare inte har hittat parkering. Han saknar också promenaderna han brukade ta.

– Den yttre miljön är normalt sett väldigt fin.

Men det han reagerar mest på är byggtrafiken.

– Otrivsamheten är trots allt inte dödlig. Jag är rädd att någon ska skadas. Det är många lastbilar och man har inte koll på var de kör. Och kommer ambulanser och brandbilar fram?

Maria Granath och hennes kollegor på fastighetsavdelningen tar trafikriskerna på stort allvar. Vägar där det blir för trångt och därmed riskabelt spärras av.

– Ibland kan det bli på kort varsel. Finns det en risk att någon blir påkörd hinner vi inte gå ut med information först.

Ungefär två gånger per termin hålls logistikmöten med fastighetsägare, och entreprenörer, och separata möten med räddningstjänsten.

– Räddningstjänsten har fått kartor och har varit här och övningskört.

Färre p-platser på sikt

Förklaringen till att så mycket byggs samtidigt är att det gick ovanligt snabbt att få detaljplanen för studentbostäderna godkända, förklarar Maria Granath.

– Förmodligen för att Stockholms stad prioriterar studentbostäder. Målet är att till 2017 bygga 6000 nya studentbostäder. Institutionernas byggen fanns då redan i vår planering.

Många p-platser har stängs av.

Parkeringsläget är just nu extremt, eftersom flera parkeringsplatser har stängts tillfälligt, säger Maria Granath. Det ska komma nya, men platserna kommer att bli färre även på sikt.

– Vi gjorde en utredning som visade att vi bara hade 60 procents beläggningsgrad. Antalet parkeringsplatser kommer att minska med minst 40 procent.

På sikt arbetar KTH för att få en helt ny lösning med parkeringshus eller en större parkeringsyta i områdets utkant.

– Vi ska också försöka få in hyrcyklar. Vi har inventerat cykelparkeringarna och ska komplettera där det saknas eller behövs fler.

Utveckla tunnelbanan

Färre bilar, fler cyklar och bättre kollektivtrafik är en del av KTH:s vision om ett grönare och mer miljömässigt campus. Maria Granath har en dialog med SL och MTR för att underlätta tunnelbaneresor.

– Vi vill att de ska göra något åt stationen och turtätheten. I dag är det trångt och tågen är redan fulla med studenter från Stockholms universitet.

Ulf Gedde tycker fortfarande att det är stökigt med byggandet och skulle önska fler begränsningar av trafik och bullrande verksamhet, Men han är nöjd med att ha fått mer information. Han överöser Maria Granath med idéer om allt ifrån hur information skulle kunna utformas till nydanande transporter:

– Jag har en dröm om en linbana!

– Det har faktisk utretts, men det blev för dyrt, svarar Maria Granath.

Även hon ser fram emot att det ska bli färdigbyggt.

– Det har varit intensiv byggaktivitet i flera år. Jag har koll på allt, men jag tycker också att det är tröttsamt.

Text: Ann Patmalnieks

Byggen på Campus

  • Studentbostäder byggs på tre ställen och varje projekt består av flera hus.  De första inflyttningarna sker under 2017. Sista inflyttningen blir i början av 2019. Platser: Drottning Kristinas väg, Q-kvarteret och på Teknikringen intill de gamla personalbostäderna
  • Projekt Teknikringen. Nybyggnad för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE): Institutionen för transportvetenskap och institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) Klart höstterminen 2017.
  • KTH undervisningshus med lärosalar, Brinellvägen 22–26, klart sommaren 2017.
  • Byte av tak på KTH-hallen, klart september 2016.
  • Ombyggnad av Skolan för kemivetenskaps lokaler på Teknikringen 30. Klart 2017–2018.
  • Samtidigt med KTH:s byggen har Fortum under 2015–2016 bytt hela sin fjärrvärmeanläggning. Klart nu.

Något av det som görs för att mildra följderna av byggena:

  • Logistikmöten med fastighetsägare, entreprenörer och räddningstjänsten.
  • Sprängningar på överenskommen tid.
  • Bullerisolering av vissa fasader.
  • Träd flyttas – även bokar bor tillfälligt på Djurgården och för varje träd som tas bort kommer minst ett nytt att planteras.

Har du också synpunkter?
Om du undrar över byggläget ska du i första hand vända dig till den som är infrastrukturansvarig på din skola. Den personen får löpande information från fastighetsavdelningen. Men du är också välkommen att mejla till fastighetschefen Maria Granath, magran@kth.se