Till innehåll på sidan

Stöd för att bli chef på riktigt

Publicerad 2015-03-18

Chefsrollen inom akademin blir alltmer komplex. Samtidigt finns ett ökat behov av stöd på skolorna riktat mot både gamla och nyblivna chefer. Det anser CSC-skolan som nu tagit fram tagit fram en nätguide för ledare.

Mattias Wiggberg

Vilka krav ställs på ett medarbetarsamtal? Hur ser budgetprocessen ut? Vad säger arbetsrätt och arbetsmiljölagstigning?

Nyblivna akademiska ledare kliver in i en ganska rörig och komplex värld av rutiner, riktlinjer, lagar och förordningar, enligt Mattias Wiggberg, stabschef på CSC-skolan. Förutom det akademiska ledarskapet krävs en bred kunskap inom många områden.

– Man behöver ett bra stöd för att kunna vara chef på riktigt och där har vi hittills kanske inte stöttat tillräckligt på skolnivå. Nu har vi tagit fram ett nytt webbverktyg som samlar all nödvändig information kopplat till chefskapet på CSC, stort som smått. Ledarwebben länkar samman information från universitetsförvaltningen, skolan och andra källor till en helhet som ska vara enkel att använda för chefer, säger han.

Informationen finns under en chefsportal, ”Ledarwebben”, på skolans intranät och lanserades för skolans avdelningschefer tillsammans med en intensivutbildning.

– Tanken är att ge alla nya chefer en snabbintroduktion genom en översikt av Ledarwebbens material. När de sedan vet vad som finns där så kan de botanisera vidare när det operativa behovet uppstår i deras vardag, säger Mattias Wiggberg.

Hur får man stöd i frågor som kräver mer än den information som finns på nätet?
– Det är upp till chefen att välja. Utifrån den grundinformation som finns på nätet får man ta nästa steg själv. Behövs det extra stöd kan man vända sig till sin egen chef eller enhetscheferna i staben, som kan ta det vidare.

Nätguiden vänder sig även till projektledare, som är närmare ett hundratal på CSC-skolan. Under våren kommer mer information direkt riktat mot projektledare att omarbetas. Även stöd för andra ledarroller kommer att läggas upp.

Mattias Wiggbergs förhoppning är att nätguiden ska bidra till att sänka trösklarna för den som vill axla en chefsroll. Han vill underlätta för fler att bli chefer och tror att nätguiden kan avlasta och göra chefsjobbet mer lockande.

Vid årsskiftet gick mandatet ut för CSC-skolans sex avdelningschefer. Några valde att fortsätta sina chefstjänster medan andra slutade.

Hur ser viljan ut att bli chef på CSC-skolan?
– Den är god, det är hyfsat lätt att nyrekrytera och vi har många duktiga chefer inom organisationen. Men de behöver stöd och support för att kunna verka fullt ut.

Kan andra skolor använda ert material på Ledarwebben?
– Vill någon inom KTH använda detta är det fritt fram att inspireras. Det vore jättebra att sprida något som vi själva upplever är ett bra verktyg för att utveckla skolornas ledarskap.

Text: Christer Gummeson

Syftet med Ledarwebben är att fylla den lucka som, enligt Mattias Wiggberg finns mellan den operativa skolnivån och universitetsförvaltningens ansvarsområde om utveckling av ledarskapskompetens. Materialet på Ledarwebben är knutet till skolans delegationsordning och innehåller både nyproducerad information, lokala skolregler, hänvisningar till KTH:s regler och riktlinjer och allmänna lagar och förordningar som är relevanta för det akademiska ledarskapet. Ledarwebben har tagits fram gemensamt mellan CSC-skolans stabsenheter – ekonomi, HR, kommunikation och utbildningskansli.