Statligt anställd – hur funkar det?

Publicerad 2018-06-05

Universitet och högskolor är också myndigheter. Men vad innebär det att vara statsanställd? Vad betyder den statliga värdegrunden? En ny utbildning för all personal ger svar och vägledning.

Johanna Ekander.

Jämfört med andra myndigheter är lärosäten en speciell miljö, med andra friheter och specifika utmaningar. Samtidigt verkar man under samma lagar och regler.

– Alla anställda behöver veta vad det innebär att arbeta i staten så att de har en trygghet i hur de ska agera. Nyanställda behöver en introduktionsutbildning och därefter behöver man påminnas, uppdatera och komplettera sin kunskap, förklarar Johanna Ekander , ansvarig för KTH:s personalutbildningar.

Utbildingen tar upp universitetetens uppdrag och roll, ansvar och rättigheter för statsanställda och principer om offentlighetsfrågor och transparens.

Syftet är att rusta KTH:s medarbetare med förmågan att vara saklig och opartisk i svåra situationer som kan uppstå, inte minst då lagar och riktlinjer kan stå i konflikt med varandra.

– Utbildningen ger dig möjlighet att träna dina färdigheter i rättsäkerhet och etik. Förhoppningen är att det ska underlätta när du möter olika intressekonflikter och dilemman i det vardagliga arbetet, säger hon.

Vilken nytta kan kunskaperna göra?
– Du blir säkrare i ditt beslutsfattande och agerande. Du övar upp din etiska kompass, känner igen situationer och vet vad som är lämpligt eller inte. Det ska vara enkelt att göra rätt. Förhoppningen är också att du vågar uppmärksamma om du upplever några tveksamheter eller olämpliga beteenden. Du får grundläggande kunskap i att förebygga och hantera risker för korruption.

– Det är inte alltid självklart varken för svenska eller internationella medarbetare att universitetet är en myndighet. Utbildningen gör det lättare att förstå vårt regelverk och vissa rutiner, exempelvis varför alla tjänster behöver utlysas, varför arkivarierutiner ser ut som de gör och hur vi handskas med dokument.

Text: Christer Gummeson

Fakta:

  • Utbildningen, ”Vårt uppdrag”, erbjuds som ett stöd, en grundläggande vägledning för alla medarbetare och finns tillgänglig på intranätet
  • Utbildningen innehåller informativa texter och interaktiva övningar och tar cirka en timme att göra. Det finns kompletterande fördjupningsmaterial för att omsätta den statliga värdegrunden i praktiken med övningar och mer läsning.