Till innehåll på sidan

Stark KTH-ekonomi ger fler forskare

Publicerad 2010-03-01

KTH:s ekonomiska resultat för 2009 visar på ett överskott på nästan 200 miljoner kronor. Den främsta anledningen till den goda ekonomin är ökat antal studenter och ökade forskningsbidrag.

Efter flera magra år i början på 2000-talet har de senaste årens bokslut visat positiva resultat för KTH. Det har resulterat i ett lika starkt ekonomiskt läge som under de goda åren i mitten av 1990-talet. KTH kommer därför under kommande år att använda sitt kapital för strategiska investeringar – nya akademiska tjänster och doktorandanställningar

För att kunna omsätta KTH:s nya resurser är att det viktigt att dra igång arbetet så snart som möjligt skriver rektor Peter Gudmundson i sitt veckobrev:

– Jag har initierat en diskussion om hur vi ska hantera denna situation. Under de närmaste veckorna kommer jag att träffa skolcheferna för att diskutera vilka åtgärder som kan och bör göras. I princip ligger KTH:s hela myndighetskapital ute på skolorna så det är där som nysatsningar kan göras.

Av KTH:s årsredovisning framgår att både grundutbildningsanslaget och bidragsintäkterna till forskningen har ökat med mer än 100 miljoner kronor vardera i förhållande till budget. Ökningen av grundutbildningsanslaget beror på ökningen av antalet antagna ingenjörsstudenter och masterstudenter som ledde till ökade prestationer under hösten 2009.

Forskningens externa bidragsintäkter ökade med 12 procent, motsvarande 121 miljoner kronor, och uppgick till 1,1 miljarder kronor förra året.

Enligt bokslutet ökade personalkostnaderna med 65 miljoner kronor. Bakom siffrorna finns ökningen av antalet anställda med motsvarande 102 heltidstjänster. Hälften av dessa avser forskarstuderande med doktorandanställning. Antalet professorer och lektorer – har ökat med motsvarande totalt 13 heltidsanställa.


Christer Gummeson

Läs mer i årsredovisningen 2009