Gunnar Karlsson har synts mycket i debatten både internt på KTH och i det offentliga samtalet. (Foto: Marc Femenia)

Ständigt denne debattör

Publicerad 2015-09-30

Tv-licenser, arbetande robotar och globala nätuniversitet är några av de aktuella samhällsfrågor som engagerar Gunnar Karlsson. Det har gjort honom till KTH:s meste debattör. Han får nu KTH:s pedagogiska pris.

Gunnar Karlsson, professor i teletrafiksystem, skruvar lite på sig när han får frågan om hur det känns att beskrivas som universitetets främste debattör inom framtidens pedagogik och utbildningar.

– Att ge sig in i samhällsdebatten har inte varit något avsiktligt val för mig. Oftast har jag stött på någon fråga, blivit engagerad och sedan försökt komma med ett ingenjörsmässigt förslag till lösning. Liksom många andra på KTH är jag lösningsorienterad och söker efter svar på olika samhällsfrågor.

Hjärtefrågan är balansen mellan forskning och utbildning inom universitetsvärlden – hur belöningssystem och finansiering ser ut. Alltför ofta hamnar utbildningssidan i underläge, enligt Gunnar Karlsson. Han vill höja undervisningens status och är full av idéer om hur ingenjörsutbildningen kan förbättras:

– Det skulle bli så mycket bättre om vi kunde förändra organisationen, öka intresset för undervisning och använda ny teknik för att både höja kvaliteten och minska kostnader.

Vill införa högskolepeng

Senast han gjorde sin röst hörd gällde det de statliga anslagen för högre utbildning inom olika ämnesområden. Nuvarande modell är förlegad, fördelningen mellan ämnen orättvis och pengarna borde gå direkt studenterna i stället, konstaterade Gunnar Karlsson frankt i ett inlägg i Svenska Dagbladet.

Som en av de viktigaste framtidsfrågorna lyfter han fram det ökande utbudet av utbildningar över nätet, både de kostnadsfria och avgiftsbelagda. ”Överlever högskolan globala nätkurser?” undrade han retoriskt i ett seminarium, arrangerat för två år sedan, som fortfarande ger efterdyningar i skoldebatten.

Ändå har varken KTH eller andra svenska universitet agerat särskilt kraftfullt i frågan – vi har ingen synlighet i nätvärlden, menar han och dömer ut försöken att pröva nätkurser i små steg. Testperioden är över, det finns ingen sådan marknad längre, säger han.

– De lärosäten som vi brukar jämföra oss med har redan allt på plats. Titta på schweiziska EPFL, de har i dagsläget nästan en miljon studenter registrerade på sina nätkurser.

Nydanande nätpedagogik

För KTH:s del kan en sådan jämförelse bli extra kännbar om rankinginstitut som QS gör verklighet av sina planer att ha med nätkurser som ett underlag för rankingplaceringar, varnar han.

Utbildning över nätet är också vägen fram för att förnya pedagogiken, slår Gunnar Karlsson fast – vilket även motiveringen för pedagogiska priset lyfter fram.

Bland annat använder han metodiken med omvänt klassrum, ”flipped classroom”, där kursen startar med att studenterna först gör klart en projektuppgift. Därefter kopplas läraren in och diskuterar det färdiga resultatet.  Det är studenternas reflektioner som är bränslet – lärarna tar emot och bollar tillbaka.

I stället för föreläsningar finns videor upplagda på nätet, de innehåller ämnesteori och annan basinformation. Till och med de mest de mest motiverade studenterna tappar koncentrationen under traditionella föreläsningar, det är inget effektivt lärande, enligt Gunnar Karlsson.

Så hur känns det att ditt arbete belönas med KTH:s pedagogiska pris?
– Jag är väldigt glad. Det är roligt att få uppskattning och priset är den finaste utmärkelsen jag kan tänka mig för min tjänst.

Text: Christer Gummeson

Gunnar Karlsson i samhällsdebatten

Befriade datorägare från tv-avgift
Ett av mest konkreta resultaten av Gunnar Karlssons engagemang är slopandet av tv- och radioavgift för alla datorägare. När Radiotjänst krävde ersättning för möjligheten att titta på tv över nätet påpekade han det orimliga i ett sådant beslut.
Kärnfrågan var enligt Gunnar Karlsson att en dator inte ”utgör teknisk utrustning avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program” som det står i lagtexten. Frågan om tv-licensen avgjordes först efter att den gått genom hela rättssystemet.
När Gunnar Karlsson sida vunnit i Högsta förvaltningsdomstolen tvingades Radiotjänst betala tillbaka hundratals miljoner kronor. Han befriade alla datorägare från tv-avgift.

När robotarna tar över
Senast i våras väckte Gunnar Karlsson nytt liv i frågan om framtidens arbetsmarknad. Han knöt an till prognoser om att allt fler jobb kommer att försvinna i spåren av en ökad robotisering och digitalisering.  Debatten uppmärksammades brett i massmedia och fick universitetsvärlden att borra djupare i frågan om hur framtidens utbildningar behöveras inriktas på vidareutbildning och omskolning när alltfler arbeten rationaliseras bort. Framtidens utbildning utan slut.

Gunnar Karlssons debattinlägg om allmänna utbildningsfrågor och globala nätkurser.

Prismotivering: ”Gunnar Karlsson är KTH:s främste debattör nar det gäller framtidens pedagogik och utbildningar och han har varit mycket aktiv och synlig både internt på KTH och i massmedia, speciellt om att nätkurser/MOOC i grunden kommer att förändra universiteten. Gunnar har också lyft nivån på utbildningsfrågor på KTH genom att bjuda in framstående forskare till KTH for att berätta om deras erfarenheter av nätbaserad utbildning.

Gunnar har också omsatt sina kunskaper till strategiskt utvecklingsarbete, och anordnat en stor mängd interna utbildningsaktiveteter for KTH:s lärare för att till fullo utnyttja nätteknikens möjligheter. Gunnar ar också aktiv i förändringsarbetet på kursnivå. Han ingår i lärarlaget i kursen EP1200 Introduktion till datorsystemteknik som drivs enligt metodiken "flipped classroom". Gunnar är således inte bara en debattör på området, utan driver också förändringsarbetet på alla nivåer.”

Pedagogiska priset är ett resebidrag som utdelas årligen till lärare inom KTH, för framstående insatser inom grundutbildningen.