Till innehåll på sidan

Speed-dating gav nya samarbeten

Publicerad 2009-11-26

Speed-dating har utvecklats till mycket mer än sökandet efter en livspartner. I mörkaste november möttes 24 forskare från KTH och Karolinska Institutet för ge varandra fyra minuters odelad uppmärksamhet. Tanken är att det intensiva mötet ska leda till nya samarbeten.

Den färgstarka möteslokalen i Flemingsberg står i stark kontrast till novembermörkret utanför fönstret. Längs ena väggen lockar flera mjuka soffor som snabbt fylls av de forskare som anländer för eftermiddagens CTMH Speed Dating. En avspänd stämning infinner sig med spontana samtal. En av forskarna, Kicki Groth från CSC-skolan, pekar på fördelarna med att mötas på det här sättet:

– Andra presentationer brukar vara mer homogena. Här deltar forskare från såväl KTH som KI vilket ger det hela en större bredd. Och här finns också starkare fokus på att verkligen prata med varandra, med mer tid vigd för det, säger hon.

Träffen inleds av Erik Pineiro, biträdande föreståndare vid Centrum för teknik i medicin och hälsa (CTHM):

– I Stanford så kör de speed-dating utan något övergripande tema, men jag tyckte att temat ”Från patient till modell” bättre kunde binda samman presentationerna.

Därefter går det i en rasande fart. 24 forskningsprojekt presenteras på mindre än tre timmar, avbrott sker endast för korta kaffepauser och bensträckare. Projekt inom hörselimplantat avlöses av mikroelektronik, cancerforskning och informationssystem.

”Går över förväntan”

De allra flesta avslutar sina fyra minuters-presentationer med att understryka vilken sorts samarbete de letar efter eller vilken kunskap de saknar. Någon avslutar sitt anförande med halvminuten till godo och får beröm av Erik Pineiro.

– Man har tidigare sagt till mig att schemat inte skulle hålla. Tiden var för knapp. Men det går ju över förväntan, konstaterar han med förvåning.

CTHM finns i nära anslutning till Skolan för teknik och hälsa i Flemingsberg. Centret har rollen av en nätverkskatalysator som ska främja kontakterna mellan akademin, vården och industrin. CTMH driver en rad olika projekt där dagens speed-dating fungerar som det första steget i CTHM:s egen innovationsmotor.

– Hittar forskarna fram till nya samarbeten genom de kontakter de tar i dag så kan de välja att tillsammans ta nästa steg till en mindre samarbetsgrupp.

För detta steg, som kallas Crossroads, är målet att fördjupa samverkan inom ett specifikt projekt eller att gå samman i en ny forskningsansökan.

– Hittills har vi genomfört tre stycken Crossroads som samtliga avslutats med nya forskningsansökningar. För att inte arbetet ska fastna på vägen av tidsbrist eller liknande så leds varje projekt av någon från CTHM, säger Erik Pineiro.

Kontakter tar fart

Professor Lennart Eriksson, Institutionen för laboratoriemedicin vid KI, har precis gett oss fyra-minutersvarianten av sin forskning kring cancerprevention.

– Detta är ett fascinerande sätt att mötas. Och något som främjar kontakten mellan mitt eget forskningsområde, KI:s laboratoriemedicin och KTH:s olika tekniska kompetenser, säger han.

När samtliga presentationer är över stiger ljudnivån och kontakterna tar fart. Mat dukas fram och efter en stund möter vi Lennart Eriksson igen som berättar att han tagit två nya kontakter som kan hjälpa honom att öka precisionen i den egna forskningen. Även Wouter van der Wijngaart, forskare från Skolan för elektro- och systemteknik, tycker att eftermiddagen varit nyttig.

– Jag letar efter samarbetspartners till våra projekt inom mikroteknik där vi har flera metoder som kan vara intressanta att använda inom det medicinska området. Hittills har jag bokat in två möten, säger han.

Nästa CTMH Speed Dating är planerad till 19 januari och ska bära temat labbmedicin.


Text: Magnus Trogen
Foto: Lasse Nyman