Till innehåll på sidan
Sophia Hober
Blivande dekanus Sophia Hober vill öka engagemanget bland lärare och forskare för KTH-gemensamma frågor. (Foto: Christer Gummeson)

Sophia Hober blir ny dekanus

Publicerad 2011-02-18

Bioteknikprofessor Sophia Hober blir KTH:s dekanus för de närmaste fyra åren. Att stärka kollegiet och öka samhörigheten bland lärare och forskare blir hennes viktigaste uppgifter, säger hon.

Rektor har fastställt resultatet av förra fredagens val av KTH:s fakultetsråd då valberedningens förslag röstades igenom av KTH:s lärare.

– Det känns jättekul, spännande och som en stor utmaning att få det här förtroendet, säger Sophia Hober, som börjar sitt uppdrag som KTH:s dekanus 1 april.

Tillsammans med prodekanus Per Berglund kommer hon att leda KTH:s fakultetsråd, som ersätter nuvarande fakultetsnämnden. Fokus är inställt på att öka engagemanget för KTH-gemensamma frågor hos lärare och forskare:

– Den första frågan att lösa blir hur förankringsarbetet ska organiseras. Det gäller att tänka nytt både när det gäller struktur och arbetssätt, säger hon.

Sophia Hober har flera nya idéer för hur bättre förankring kan åstadkommas, men vill inte gå ut med dem i förväg. Planen är att fakultetsrådet under våren ska bygga nya kommunikationsytor med KTH:s skolor på kollegial nivå. Målet är att öka intresset och förståelsen för KTH-generella frågor, centrala beslut och strategier.

Känslan av KTH-tillhörighet hos kollegiet beror mycket på hur man upplever möjligheten till påverkan i de gemensamma frågorna. Därför måste förankring och informationsarbete få större plats på KTH, och en bra stuktur för detta byggas upp, konstaterar hon.

– I dag kan många ibland uppleva att de centrala besluten känns onödiga. ”Vi har ju inte ens de problem som besluten är tänkta att lösa” hör man allt för ofta ute på skolorna, säger Sophia Hober.

Hon tror att ett tydligare förarbete och genomskinligare beslutsprocess kan råda bot på detta.

– Vi måste bli bättre på att berätta: ”detta är problemet och så här vill vi lösa det”. Då ställer man sig antingen i ledet och tycker att det verkar bra, eller så tycker man kanske inte att det är något stort problem från början, och då får vi ta en ny diskussion utifrån det.

Vid sidan av förankringsarbetet lyfter Sophia Hober fram den nya karriärstegen, Tenure Track, som en angelägen fråga.

– Den blir ett väldigt viktigt verktyg för att bygga KTH:s framtida fakultet och säkerställa att vi får en blandning av ålder, kön och annan bakgrund hos kollegiet.

Både dekanus och prodekanus i fakultetsrådet har sin akademiska hemvist i BIO-skolan.

– Självklart är vi medvetna om det, och vi kommer att vara väldigt noggranna i att forma och utvidga våra nätverk. Men i den här frågan måste man titta på hela fakultetsrådet och då ser man att det i sin helhet avspeglar KTH:s organisation i mycket hög grad, säger Sophia Hober.

KTH:s fakultetsråd 1 april 2011-31 mars 2015:

Dekanus:
Sophia Hober, professor, BIO-skolan

Prodekanus:
Per Berglund, professor, BIO-skolan

Lärarrepresentanter:
Anders Karlström, lektor, ABE-skolan
Ann Lantz, lektor, CSC-skolan
Carl-Mikael Zetterling, professor, ICT-skolan
Mats Engwall, professor, ITM-skolan
Sandra di Rocco, professor, SCI-skolan

Externa representanter:
Catharina Modahl Nilsson, avdelningschef, Scania Project Office
Jacob Gramenius, utvecklingsdirektör, Transportstyrelsen
Per Fagrell, senior advisor, Teknikföretagen


Text: Christer Gummeson