Sofie vägleder i biblioteket

Publicerad 2009-04-14

Ny på jobbet: Sofie Andén, bibliotekarie på Arkitekturskolan och Forumbiblioteket, hjälper studenter att hitta information och inspiration.

Sofie Andén


Vad gjorde du innan du började på KTH?

– Samtidigt som jag avslutade min magisterutbildning på bibliotekshögskolan i Borås under hösten jobbade jag extra i lånedisken på Arkitekturskolan och i Kista.
– Efter min examen i december fick jag sedan anställning som bibliotekarie och har fått en heltidstjänst som jag delar mellan de två biblioteken.


Varför sökte du dig hit?

– Jag fick en positiv bild av högskolebibliotek under utbildningstiden och blev sugen på att söka mig till KTH. De är en spännande del av biblioteksvärlden med mycket intressant litteratur och så är det roligt att jobba med studenter.


Vad innebär ditt arbete?

– Det skiljer sig en del mellan Forumbiblioteket och Arkitektur. På Arkitekturskolan kommer mycket frågor från studenterna om att hitta allmän information om arkitektur och byggnader.
– Ofta utgår det från att de ska rita något. Då kommer de hit för att få inspiration, de är ute efter specifika byggnader och jag hjälper dem att leta i artikeldatabaser och böcker. Och så efter ett slag, hittar de något som de går igång på. Biblioteket är en viktig källa för arkitektstudenternas inspiration.


Och i Kista?

– Många frågor rör sig kring att ta fram kurslitteratur, och att hjälpa utbytesstudenter till rätta. I Forumbiblioteket finns också ”sökverkstaden”, där man kan ge lite mer utförlig information till enskilda studenter. Det handlar om att visa upp sökteknik för databaserna och hjälpa studenterna att hitta information inom deras område. Ofta gäller det föreberedelser inför ett ex-jobb, och en viktig del i det kan vara att ringa in ett ämnesområde.
– I Kista är det mer fokus på digitala medier, för att få fram aktuell information. På Arkitektur är det mycket arbete med tidskrifter i pappersform och att ta fram bildmaterial.


Vilka är dina intryck från första tiden på KTH?

– Jag har bara positiva intryck, jag träffar många studenter och det känns givande. Båda biblioteken väldigt välbesökta. På Arkitektur känner de mer erfarna bibliotekarierna många studenter väl och kan allas namn, verkar det som ibland.
– Arbetsbelastningen varierar mellan olika perioder, i början av termen är det alltid mest besökare. Nu får man mer tid över till annat arbete.


Christer Gummeson