Till innehåll på sidan
Studentlägenheter som byggs på KTH:s campus blir testmiljöer får hållbara bostadslösningar. (Foto: Håkan Lindgren)

Snabbare väg till framtidens boende

Publicerad 2016-02-24

KTH Live-In Lab – 300 studentlägenheter som samtidigt är labb för hållbart boende – bjuder in forskare som vill delta i de unika testmiljöerna. Inflyttning och forskningsstart sker hösten 2017.

KTH Live-In Lab öppnade officiellt sin projektanmälan för forskare och företag den 12:e februari under en välbesökt träff i Dome of Visions.

– Vi såg ett stort intresse redan innan med drygt 50 företag och lika många forskare som hörde av sig. Flera företag har även anmält intresse för att bli huvudfinansiärer av hela projektet, men nu går vi vidare med den modell vi valt, säger Jonas Anund Vogel, föreståndare och initiativtagare.

KTH Live-In Lab blir en innovationsarena för forskning och utveckling av bygg- och boenderelaterad miljöteknik under de kommande tio åren. Bakom projektet står ett konsortium av bland andra KTH, Einar Mattson och Ericsson. Tillsammans bygger de cirka 305 studentlägenheter mitt på campus, med inflyttning 2017.

– Vi börjar bygga till hösten men redan i början av sommaren ska det stå klart vilka forskningsprojekt som blir först ut i de aktiva lägenheterna.

Intelligenta byggnader

Det levande bostadslabbet är uppdelat i en aktiv del av 5-10 lägenheter och en passiv del. I den passiva delen kommer information om boende och byggnad att samlas in och göras tillgänglig för forskning. Något som är mycket välkommet, menar Charlie Gullström, universitetsadjunkt och ledare för forskningsgruppen KTH Smart Spaces .

Charlie Gullström och Jonas Anund Vogel är aktiva om inom bolabbet.

– De flesta byggnader är intelligenta idag och samlar massor av värdefull information bland annat om oss som använder husen och om energianvändning. Men informationen når sällan användarna eller oss som ritar hus.

Hennes studenter är bland de första som redan använt labbet som en del av utbildningen. Bland annat har de utvecklat kollektiva boenden med öppna gemensamma ytor och privata utrymmen omfattande endast 8 kvadratmeter.

KTH Live-In Lab ger en unik chans att experimentera med nya boendeformer, menar hon.

– Detta är en möjlighet att skapa projekt där vi blandar flera kompetenser och discipliner. Något som är viktigt för studenterna eftersom det är så verkligheten ser ut efter studierna, säger Charlie Gullström.

Testa ny teknik

Bland den teknik som kan komma att testas finns organisk isolering, 5G-sensorer och ny teknik för golvvärme. Men till en början vill projektgruppen varken begränsa sig till tekniska områden eller discipliner, menade projektets forsknings- och utbildningsansvarige Per Lundqvist.

– Vi vill inte hamna i ett läge där vi gör en särskild sorts forskning, idag är vi väldigt öppna för nya projekt, säger Per Lundqvist.

Han betonade även möjligheten att blanda studenter från olika utbildningar i labbet.

KTH Live-In Lab välkomnar alla former av produkter och tjänster, från såväl företag och forskare som innovatörer och entreprenörer.

Inför en urvalsprocess samlas forskningsansökningar under rubrikerna boendebeteende och kommunikation; byggnadsskal, stomme, byggteknik; tekniska system för varmvatten, värme och/eller ventilation; kontrollsystem samt bostadsutformning, yta, geometri.

– Vi tror att detta är ett bättre sätt att testa ny teknik än tidigare. Hittills har tekniken i de flesta fall testats enskilt, och inte i ett system. Vi tror att det ger mycket mer om tekniken kan testas i sitt sammanhang, och med boende som aktivt delar med sig av sina erfarenheter, säger Jonas Anund Vogel.

Text: Magnus Pahlén Trogen