Till innehåll på sidan
Johannes Olsson och hans projektgrupp har tagit fram en app för att reglera godstransporter inom Stockholm. (Foto: Jens Lasthein)

Smartare lösningar från unga studenter

Publicerad 2015-03-18

Studenter tänker i andra banor än medelålders forskare. Många lysande idéer tog form när it-studenter gav sig på att finna hållbara lösningar inom godstransporter och energiförbrukning.

Det är första gången kursen ”Hållbar utveckling, ICT och innovation” är obligatorisk för de blivande civilingenjörerna i informationsteknik på KTH.  Eleverna jobbar i projektform och får uppdrag från både företag och andra aktörer utanför skolan; Ericsson, Vattenfall, ABB och Stockholms stad är några av dem.

– Energibeteenden och attityder kring miljö genomsyrar hela samhället. Därför är det viktigt att vi som blivande ingenjörer lär oss påverka med vår kunskap för en hållbar framtid, säger Johannes Olsson, som är en av studenterna.

Han har varit med i projektgruppen ”Off Peak” som tagit fram en applikation som på ett enkelt sätt ger information om lastbilstrafiken i Stockholm vad det gäller ljudnivå, rutter och körloggar.

”De tänker i andra banor än vi”

Varje dag kommer 10 000 lastbilstransporter med tungt gods till Stockholm, men de får inte köra på nätterna på grund av bullernivån. Projektgruppen Off Peak tänker att om man hittar fram till en tolererbar ljudnivå kan det gå att köra även nattettid – det skulle ge både en jämnare beläggning av vägnätet och göra det möjligt att undvika toppar i godstrafiken.

20 studentgrupper redovisade om olika miljölösningar.

Uppdragsgivaren är väldigt nöjd med hur studenterna angrep deras problemställning.

– Vi gav dem i uppdrag att samla all spretig data och göra ett verktyg som lätt kunde visualisera informationen om godstransporterna. Appen var en lysande idé. De är unga, de är smarta och de tänker i andra banor än vi som är 40+, säger Peter Georén på Integrated Transport Research Lab som är KTH:s och Scanias forskningscenter för miljövänliga transporter.

Studenterna läser kursen om hållbar utveckling under tredje året av sin utbildning. Under slutseminariet presenterade 20 grupper sina projekt där miljön stod i fokus. Det var alltifrån hur man kan mäta det egna hushållets energiförbrukning till lösningar för en interaktiv solcellsproduktion.

Bra gruppdynamik

Johannes Olsson och hans projektkamrater tyckte att det var bra att kursen kom först under tredje året, de hade inte kunna åstadkomma samma resultat i början av utbildningen. De gillade också att det var ett ”riktigt” uppdrag.

– Det ger en större förståelse för ämnet när man får jobba mer praktiskt och kan se nyttan av det, säger Jonathan Bodvill som också varit med och utvecklat appen.

Varför lyckades ni så bra med Off Peak?
– Vi fick ett tydligt uppdrag och så har vi bra gruppdynamik. Vi valde varandra eftersom vi vet sedan tidigare att vi jobbar bra ihop.

Målet med kursen är att studenterna ska använda sina it-kunskaper för att bidra till en hållbar utveckling i samhället genom att komma med innovativa lösningar.  Dessutom ger kursen studenterna värdefulla kontakter utanför skolan. Och gänget med transport-appen har kommit långt.

– Det är bra att ha kontakt med externa parter, både med tanke på exjobb och för framtiden. Vi har redan blivit erbjudna att göra en presentation av vår app på Ericsson, säger Jonathan Bodvill.

Text: Gerd Eriksson