Till innehåll på sidan

Skolchefer utses i september

Publicerad 2017-08-30

Som en följd av beslutet om en förändrad skolorganisation, där sex av KTH:s skolor kan bli två, har samtliga skolchefer samt vice skolchefer och prodekan för arkitektutbildningen fått sina förordnanden förlängda till sista december i år. I slutet av september förväntas rektor utse de skolchefer som tillträder i januari.

Sigbritt Karlsson, rektor.

Före beslut ska kandidaterna förankras hos fack, studenter och anställda – genom prefekter och avdelningschefer – vid respektive skola. Även dekanus och prodekanus kommer att höras. Vice skolchefer utses av rektor i dialog med respektive skolchef.

KTH ser också över arbetsbeskrivningarna för skolornas grundutbildningsansvariga, programansvariga, forskarutbildningsansvariga. Ett förslag på beskrivningar lämnas in av fakultetsrådet senast 15 september.

– Tanken är att skapa ökad tydlighet där funktionerna har ansvar för kvalitet och för vilka befogenheter och kompetens som gäller för uppdragen, säger Sigbritt Karlsson, rektor för KTH.

När det gäller den övergripande omorganisation där sex av KTH:s skolor kan bli två från årsskiftet ska de av rektorn tillsatta arbetsgrupperna lämna sina respektive slutrapporter den 15 september.

Ytterligare ett led i KTH:s omorganisation är att en arbetsgrupp tar fram förslag till en förändrad organisation för Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE). Målet är att utveckla stödet till studenter, lärare och utbildningar och att stärka forskningen inom teknikvetenskapligt lärande.

Tanken med översynen är att lyfta KTH:s nivå inom teknikvetenskapligt lärande, vilket ger ett underlag för att ytterligare utveckla utbildningsprogrammen, påpekar Sigbritt Karlsson.

Hon vill se en stabil organisation med potential att öka intäkterna genom externa bidrag. Verksamheten ska ha högt förtroende inom KTH och ge goda förutsättningar för samarbete med institutioner och skolor, konstaterar hon.

– Syftet är att utveckla stödet för att kunna skapa utmärkta utbildningsmiljöer. För att komma dit behöver verksamheten vara i ett sammanhang där detta är möjligt.

En större organisation som ger ökad effektivitet och stabilare ekonomi är en av grundtankarna bakom förändringen.

– För att utvecklas och vara konkurrenskraftig måste man komma över en viss storlek. Miljön för utbildning och forskning får inte vara för liten om vi ska kunna mäta oss med andra lärosäten.

Text: Christer Gummeson

Läs mer om .