Sigbritt Karlsson föreslås som rektor i Skövde

Publicerad 2009-12-21

Sigbritt Karlsson, professor och prodekanus vid KTH, föreslås bli ny rektor för Högskolan i Skövde från 1 juli 2010.

Sigbritt Karlsson
Sigbritt Karlsson

– Det känns som ett spännande och utmanade uppdrag där jag har stor nytta av de senaste två årens uppdrag som prodekanus på KTH. Många av frågorna är de samma, men det finns också flera som är unika för ett litet lärosäte, säger Sigbritt Karlsson.

Styrelsen för Högskolan i Skövde förde fram Sigbritt Karlsson som sin kandidat till posten som ny rektor vid högskolan vid ett extra möte 21 december.

– Sigbritt har en gedigen akademisk bakgrund med starkt uttalat intresse för att utveckla Högskolan i Skövde, säger Ingela Tuvegran ordförande för styrelsen vid Högskolan i Skövde.

Sigbritt Karlsson har arbetat som prodekanus med ansvar för strategiska utbildningsfrågor vid KTH sedan januari 2008. Innan dess var hon vice skolchef och grundutbildningsansvarig för Skolan för kemivetenskap, KTH.

Sigbritt Karlsson har hela sin akademiska bakgrund från KTH. Hon tog civilingenjörsexamen 1982 och disputerade vid Polymerteknologi sex år senare. År 1999 blev hon professor i polymerteknik vid KTH. Under åren 1996–2004 verkade hon även som studierektor.

– Jag har ju varit på KTH ända sedan jag började som student 1977 och haft en mycket bra karriär, där jag fått vara med och påverka på många olika nivåer genom årens lopp, säger Sigbritt Karlsson.

Innan Högskolan i Skövdes styrelse kan lämna ett förslag på ny rektor till regeringen ska kandidaten höras enligt de krav som finns i Högskoleförordningen.

Om resultatet av hearingen är positivt beslutar högskolans styrelse vid sitt februarimöte att föreslå regeringen Sigbritt Karlsson som ny rektor. Om regeringen fattar beslut enligt styrelsens förslag, kommer ny rektor för Högskolan i Skövde att förordnas för en period på sex år från och med 1 juli 2010.


Christer Gummeson

Läs mer på Högskolans i Skövdes hemsida