Sigbritt Karlsson är föreslagen som ny rektor för KTH. (Foto: Adam af Ekenstam)

Sigbritt Karlsson föreslås som ny rektor på KTH

Publicerad 2016-02-18

Hon går från Sveriges minsta högskola, Skövde, till det största tekniska lärosätet i Norden. Sigbritt Karlsson är föreslagen att bli KTH:s nya rektor.

– Det känns jättespännande. Jag vill bidra till att lyfta KTH och ta lärosätet vidare till nästa steg inte minst i fråga om utbildning, men även forskning och synlighet, säger hon.

Nomineringskommittén har efter en omfattande urvalsprocess föreslagit Sigbritt Karlsson för KTH:s styrelse då hon är den, av från början 58 sökande, som allra tydligast matchade kommitténs kravprofil.

–  Sigbritt har varit den starkaste kandidaten och vi anser att hon blir en bra rektor för KTH. Hon var den kandidat som bäst uppfyller den kravprofil vi upprättade före rekryteringsarbetet påbörjades. Hon har bedrivit världsledande forskning, är en erkänt duktig ledare inklusive leda ett lärosäte, har arbetat aktivt med jämställdhetsfrågor och är duktig på att kommunicera, säger Börje Ekholm, nomineringskommitténs ordförande.

Sigbritt Karlsson har på sätt och vis kommit hem. Hon tog sin examen på KTH 1982 och har därefter innehaft en rad roller, senast som prodekan där hon slutade 2010.

–  Jag har ju varit på KTH sedan jag var 19 år och har mitt hjärta här. Tiden som rektor i Skövde har gett mig många bra erfarenheter och perspektiv, som jag kommer ha stor nytta av i arbetet här.

Sigbritt Karlsson gör gärna sin röst hörd i debatten och tycker att bilden av svensk utbildning som undermålig är felaktig.

–  Det där är överdrivet. På KTH finns närmare 16 000 studenter och här finns en stor bredd av olika kategorier. Med utvecklad pedagogik och högre status för lärandet kan alla lyftas utifrån sina olika förutsättningar.

"Spännande utmaning"

Se filmen 

Och när det gäller forskningen har hon ambitionen att göra KTH än mer konkurrenskraftigt.

–  Här finns spetskompetens, mellankompetens och forskning som man bör se över och bestämma om den kanske ska avvecklas eller utvecklas. Det är viktigt att våga välja, säger hon och berättar att hon inte har problem med att driva en linje hon tror på.

Att vara KTH:s första kvinnliga rektor är inte något konstigt. Hon var först i Skövde också.

–  Jämställdhet handlar om hur vi agerar varje dag,  hur många kvinnor det finns på synliga positioner till exempel. Men man brukar ju säga att man står på axlarna på den som gått före och det är ju samma sak här.

Att ta KTH till nästa nivå gäller även på det internationella planet för Sigbritt Karlsson.

–  Att arbeta med  nya länder och regioner som Afrika där 25 procent av världens ungdomar finns och som alla behöver utbildning är något jag vill vara med och bidra till.

Att utveckla organisationer, strukturer och hela lärosäten är hon bekväm med.

–  Jag är uthållig och envis. Det ska bli mycket spännande.

Text: Jill Klackenberg

Namn: Sigbritt Karlsson

Ålder: 58 år

Familj: Man, tre vuxna barn och ett barnbarn.

På cv:t: Arbetar sedan 2010 som rektor för högskolan i Skövde. Har hela sin akademiska bakgrund från KTH. Hon tog civilingenjörsexamen 1982 och disputerade vid Polymerteknologi sex år senare. År 1999 blev hon professor i polymerteknik vid KTH. Under åren 1996–2004 verkade hon även som studierektor. Arbetat som prodekanus med ansvar för strategiska utbildningsfrågor vid KTH 2008-2010. Innan dess var hon vice skolchef och grundutbildningsansvarig för Skolan för kemivetenskap, Hon är även redaktör för en tidskriften Polymeres from renewable resources, har ett H-index på 44 (mått på citeringar i vetenskapliga tidskrifter).

Aktuell som: Föreslagen som ny rektor för KTH.

Öppen hearing hålls för anställda på KTH 8 mars, Kl. 10.00-12.00 på Lindstedsvägen 26, sal F2.

Universitetstyrelsen fattar beslut den 14 april och skickar sedan vidare till regeringen som utser den nya rektorn. Hon tillträder 12 november 2016.