Seger för KTH i slutförvarsfrågan

Publicerad 2010-03-08

Efter att KTH-forskare kommit fram till att kopparkapslarna där använt kärnbränsle ska slutförvaras kan rosta sönder redan inom tusen år backar nu Svensk Kärnbränslehantering, SKB. I mars inleds nya experiment för att klargöra om kopparkapslar verkligen står pall för tidens tand.

Peter Szakalos
Peter Szakalos, korrosionsforskare på KTH

Frågan om kopparkapslarnas stabilitet i det planerade slutförvaret i Forsmark har diskuterats livligt de senaste åren. Debatten tog ny fart när forskare vid KTH i en studie fann att koppar kan korrodera i syrefria miljöer – i kontakt med vätgas som kan bildas i syrefritt vatten.

Vid ett seminarium i Stockholm i höstas slog också världsledande forskare i ämnet fast att KTH-forskarnas resultat kan vara korrekta. Dessa forskare underströk att det finns osäkerheter som måste klaras ut. Även Kärnavfallsrådet har krävt nya SKB-studier som kan ge säkra besked om kapslarnas långsiktiga stabilitet.

SKB böjer sig nu för kraven. Nya experiment ska genomföras för att bland annat upprepa KTH-försöket och räta ut frågetecknen. Bolaget bjuder också in myndigheter, KTH och andra engagerade att delta i en referensgrupp. Deltagarna får full insyn i hur de nya experimenten genomförs och de får även del av resultatet.

– Vi vill reda ut den här saken en gång för alla. Seminariet i höstas var väldigt värdefullt och en slutsats var att det krävs ytterligare vetenskapliga insatser för att gå till botten med frågan, säger SKB:s forskningschef Peter Wikberg till TT.

Till Ny Teknik säger Peter Szakalos, en av de inblandade forskarna på KTH, att det naturligtvis är mycket bra att frågan om kopparkorrosion börjar tas på allvar.

– Jag har ännu inte pratat med mina kollegor angående deltagande i SKB:s referensgrupp för kopparkorrosion, men själv tänker jag tacka ja för att delta på mötet hos SKB 24 mars, säger Peter Szakalos.

För mer information, kontakta Peter Szakalos, tel: 0707-53 79 46 , e-post: szakalos@kth.se.


Peter Larsson