Till innehåll på sidan

Sch – lyssna på KTH:s ljudforskning!

PODD

Publicerad 2017-06-07

Hur kan vi kommunicera med hjälp av musik? På Scenkonstmuseet kan besökarna nu gå in i Ljudskogen – en installation som bygger på ljudforskning från KTH. Vi gick dit för att lyssna, känna och prata med besökare, tonsättare och forskare.

Poddproducent: Rasmus Lindgren. Foto: Marc Femenia

Syns inte podden - klicka här

Ljudforskare och tonsättare i gemensamt projekt

Ljudskogen är ett samarbete mellan tonsättaren Maria w Horn, Scenkonstmuseet i Stockholm, professor Roberto Bresin och hans doktorander på KTH. Det är på samma gång en komposition som besökarna själva kan påverka, en ljusinstallation och ett konstverk, men också resultatet av många års ljudforskning på KTH.

– Det som besökarna ser när de kommer in i det här rummet är fem strängar från golv till tak som lyser. Och när man rör vid en sträng då skapas ett ljud, säger Roberto Bresin , som varit forskningsledare för Ljudskogen.

– Själva musikinstrumentet är ett resultat av vår forskning där tillämpar koncept som vi har forskat kring, som hur rörelse och vilken typ av rörelsemönster som är kopplat till musik, säger Roberto Bresin.

– Syftet för oss på KTH är att förstå hur vi kan kommunicera mellan människor med hjälp av musik och hur musik kan förmedla olika uttryck som glädje, ilska eller sorg med samma ”låt”, tillägger han

KTH:s samarbete med Scenkonstmuseet innebär att studenter och forskare under några år framöver får tillgång till en praktisk forskningsmiljö.

– För oss är det mycket intressant att ha tillgång till det här instrumentet, den här plattformen, där vi tillsammans med våra studenter kan testa olika typer av interaktion för att skapa olika typer av ljud. Och publiken kan också testa, säger Roberto Bresin.

Text: Per-Ola Knutas