Till innehåll på sidan
Harald Ludanek, Scanias FoU-chef, gav KTH:s lärare en inblick i transportjättens verksamhet. (Foto: Håkan Lindgren)

Scaniachef öppnar dörren för lärare

Publicerad 2015-04-13

Att lyssna till näringslivets föreläsare kan ge nytt material till den egna undervisningen. Språkläraren Elisabeth Keller hittade flera goda exempel under den öppna föreläsningen av Scanias FoU-chef Harald Ludanek.

Många lärare saknar arbetslivserfarenhet utanför akademin men vill gärna använda konkreta exempel i sin undervisning, menar Sara Nyberg, pedagogisk utvecklare.

Ett sätt är att ta del av de öppna föreläsningarna från KTH:s strategiska partners . Sara Nyberg arbetar med att öka utbytet mellan parterföretagen vad gäller utbildning och personal på KTH.

– Föreläsningen med Harald Ludanek var en sådan möjlighet och därför bjöd vi även in andra lärare än de som berörs av fordonsteknik och transport. Men vi behöver marknadsföra dessa tillfällen bättre för att fler ska kunna ta del av dem, säger hon.

Ett trettiotal lärare passade på att lyssna till Harald Ludanek, Executive Vice President R&D, när han gästade KTH.

Föreläsningen gav en fyllig redogörelse för både produktutveckling och organisation, inte bara inom Scania utan hela Volkswagen-gruppen. Kryddat med flera exempel på hur oväntade marknads- och kundkrav hanteras på vägen från prototyp till färdigt fordon.

”Intressant med informella beslutsvägar”

En av dem som deltog var språkläraren Elisabeth Keller, som undervisar masterstudenter i engelska och portugisiska.

Ett trettiotal lärare deltog, bland andra Elisabeth Keller och Mats Engwall (t h)

– Det som intresserar mig är kommunikationen i större organisationer. Och det var intressant att höra hur de informella beslutsvägarna fungerar inom Scania. Där är det avgörande att kommunikationen fungerar väl, säger Elisabeth Keller.

Det faktum att Scania finns representerat över hela världen visar också betydelsen av goda språkkunskaper, menar hon. Exempel som hon nu kan föra vidare till de egna studenterna.  

Sara Nyberg, engagerad i kompetensutvecklingsprojektet NOTIS https://campi.kth.se/nyheter/naringslivet-haller-undervisningen-aktuell-1.472894 ser ett växande behov av kontakter utanför akademin:

– NOTIS visade att lärarna vill närma sig näringslivet. Inte minst för att ta del av exempel och case som de själva kan använda i undervisningen.

Vill öka samverkan med lärare

Inför föreläsningen samarbetade hon med Beatrice Jonsson, KTH:s avdelning för näringslivssamverkan, som har arbetat med projektledning och konstruktion på Scania. Beatrice Jonsson är partnerledare för Scanias och KTH:s partnerskap och fungerar som dörröppnare för de forskare och lärare som söker samarbete med transportjätten.

Beatrice Jonsson, partnerledare.

– Generellt har fokus funnits på forskarna men nu vill vi öka samverkan även för lärarna som inte forskar tillsammans med Scania, säger Beatrice Jonsson.

– Tvärvetenskapen behöver öka inom utbildningarna.  Även världens bästa aerodynamiker behöver veta hur deras arbete påverkar andra produktegenskaper och företagets lönsamhet.

Föreläsningen hölls inom ramen för forskningscentrumet för framtidens transportsystem, Integrated Transport Research Lab (ITRL). Det är en tvärvetenskaplig satsning för att knyta samman KTH och Scania inom fordonsteknologi, intelligenta transportsystem, policyfrågor, infrastruktur och affärsutveckling.

– Även om KTH historiskt haft många samarbeten med Scania har det varit på en individuell nivå. Nu får vi en mer fokuserad satsning där vi samlar KTH kompetensmässigt för att lösa de breda utmaningarna inom transporter, tillsammans med Scania och övriga partners, säger Jonas Mårtensson, programledare vid ITRL.

Text: Magnus Pahlén Trogen

…och lärarna öppnar dörren för Scania
Under våren har flera medarbetare från Scanias forsknings- och utvecklingsavdelningar fått lära sig mer om hybridteknik på KTH. Kursen, kallad e-mobility, är skräddarsydd för Scanias behov, syftet är se vilka möjligheter som finns inom elteknik, som ett alternativ till förbränningsmotorn.
Pia Morelius, en av kursdeltagarna, konstaterar att hon när hon pluggade på KTH hade hybridtekniken för fordon ännu inte utvecklats.
– Det är lite av en  déja vu-känsla att vara tillbaka. Det är viktigt att kunna mer om hybridteknik och elfordon. Att fler får lära sig detta är bra, säger hon i en artikel i Scanias personaltidning.
Kursen knyter samman lärare och forskare på KTH som normalt sätt inte undervisar tillsammans. De kommer från åtta olika avdelningar, vid fyra olika skolor på KTH. Tanken är också att delar av kursinnehållet ska bli en del i grundutbildningen för studenter. Kursen ges av KTH Education och har tagits fram inom KTH-Scania-partnerskapet.