Till innehåll på sidan

”Satsar på enhetscheferna”

Publicerad 2015-06-24

Fortsätt satsa på enhetschefernas ledarskap, förbättra intranätet och utveckla mötesaktiviteterna. På ITM-skolan gav enkäten om internkommunikation ett kvitto på att arbetet är på väg åt rätt håll.

Jan Wikander, skolchef.

I benchmarkundersökningen om KTH:s internkommunikation kunde skolorna också beställa enkätresultat nedbrutna för respektive skola. Skolan för Industriell teknik och management, ITM, var en av de tre skolor som tog fasta på det erbjudandet.

– Internkommunikation är både viktigt och svårt. Vi tyckte det var värt pengarna att få en tydligare bild av hur det fungerar just på vår skola, förklarar skolchefen Jan Wikander.

På ITM-skolan svarade 204 personer på enkäten. Det ger en svarsprocent på 46 procent vilket också är genomsnittet för hela KTH. Även på de flesta andra punkter ligger ITM:s resultat på ett medelvärde jämfört med andra KTH-skolor.

Det är exempelvis inte den skola där medarbetarnas generella omdöme om interkommunikationen är bäst men inte heller någon av de skolor som får sämst betyg. Det generella resultatet om den viktigaste informationskanalen stämmer också på ITM-skolan.

– Man har konstaterat att den närmaste chefen är väldigt viktig, en tydlig kanal. Och medarbetarna är i huvudsak nöjda med den info de får den vägen, det tycker jag är väldigt bra, säger Jan Wikander.

ITM-skolans medarbetare tycks, precis som de flesta andra KTH:are, uppleva att de får den information de behöver för sitt dagliga arbete. Medarbetarna förstår också sin egen enhets mål men har mindre klar uppfattning om KTH:s övergripande mål.

– Att föra ut den kunskapen är ju inte bara ITM-skolans angelägenhet men jag tycker att det är viktigt att vara införstådd med värdegrund och mål även för hela KTH, och att målen faktiskt kan skilja skolorna emellan, kommenterar Jan Wikander.

Skolledningen på ITM har analyserat enkätresultatet och gjort en plan för hur arbetet med interkommunikationen ska utvecklas. Fortsatt fokus på chefsutbildning är en del av den. Skolan satsar redan idag mycket på enhetschefernas ledarskap förklarar Jan Wikander och enkätresultatet stärker honom i uppfattningen att det är en riktig prioritering.

– Vi arbetar också vidare med de andra kanaler vi har, till exempel ett infobrev från skolledningen som vi ska försöka komma ut med lite oftare. Vårt intranät jobbar vi kontinuerligt med och där kommer vi att göra en del förändringar.

En annan viktig bit – och en utmaning, säger Jan Wikander – är att förmå fler att delta i mötesaktiviteter som till exempel skolans Faculty club.

– Det är ett två-timmars inspirations- och feedbackmöte som vi anordnar 3–4 gånger per år. Ska man nås av information måste man ju också vara lyhörd, vilja känna till vad som händer.

Text: Ursula Stigzelius