Sara och Sören prisas för lärargärning

Publicerad 2009-12-09

Sara Thyberg Naumann vid Kemiteknik och Sören Östlund, Hållfasthetslära, får KTH:s resestipendium 2009 för framstående insatser inom grundutbildningen. Sara har under flera år utvecklat högskoleingenjörsprogrammet i Kemiteknik, Sören uppmärksammas för arbetet med den nydanande lärandemetoden CDIO.

Sara Thyberg Naumann
Sara Thyberg Naumann

Sara Thyberg Naumann får stipendiet för sina betydande insatser inom utbildningen på många olika områden och beskrivs i prismotiveringen som en engagerad och omtyckt lärare i kemiteknikkurser liksom kurser i informationsteknik och ingenjörsmetodik.

Som programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet i Kemiteknik har hon lett utvecklingen av programmet under många år. Hon är känd för att med stor energi delta i en rad olika utvecklings- och samverkansprojekt inom KTH; Bolognaprocessen, Strukturutredningen, Samverkansgruppen för studentdisciplinära frågor och RAMP-projektet.

Sara Thyberg Naumann är även aktiv i flera nationella sammanhang, bland annat i Samverkansgruppen för högskoleutbildningar i Sverige och Högskoleverkets rådgivande organ för tillträdesfrågor.

Sören Östlund
Sören Östlund

Sören Östlund uppmärksammas för sina insatser för den så kallade CDIO-metodiken, som syftar till ett aktivt lärande. Han har byggt upp metodiken internationellt och varit drivkraften för genomförandet av den inom KTH:s farkostteknikprogram.

Enligt prismotiveringen har Sören Östlund oförtrutet motiverat och inspirerat lärare på programmet att göra sitt yttersta till gagn för studenterna. Det har resulterat i att det dels finns många inslag av aktivt lärande i återkommande projekt, dels en integrering av ingenjörsmässiga färdigheter i utbildningen.

Tack vare dessa insatser fick Farkostteknikprogrammet kvalitetsutmärkelsen Framstående utbildningsmiljö av Högskoleverket för två år sedan. Arbetet med kvalitetssystemet CDIO och de små stegens förbättringar tjänar som ett gott exempel för övriga program på KTH, skriver prisjuryn.


Christer Gummeson