Rufina King’ori (t v), Ananth Ram och John Branya var några av de 20-tal lärare som mötte kollegor på KTH för att diskutera utbildningsfrågor. (Foto: Håkan Lindgren)

Samarbete ger hopp om global utveckling

Publicerad 2017-09-04

Ta en samhällsutmaning och låt studenter arbeta kring innovativa lösningar på det. Det är grundkonceptet för så kallad utmaningsdriven utbildning, kärnan i KTH:s innovationsnav för global utveckling. Lärare från fem partneruniversitet i Afrika besökte nyligen KTH för att lära sig att utveckla egna kurser i samma metodik.

I en femdagars workshop möttes lärare från KTH och 23 deltagare från en handfull afrikanska länder, som alla står inför flera av de tuffa utmaningar som är definierade av FNs hållbarhetsmål. Fattigdom, tillgång till energi och rent vatten är bara några av dessa – problem som kräver innovativa lösningar.

Målet med workshopen var att få verktyg att kunna ta fram egna utmaningsdrivna projektkurser, det vill säga leda projekt som springer ur verkliga samhällsproblem.

Sedan starten vid årsskiftet har KTH:s Global Development Hub, lett av Jesper Vasell, startat samarbeten med fem universitet söder om Sahara.

Ananth Ramär en av deltagarna, som kommer från afrikanska länder, söder om Sahara.

 – Afrika är den sista stora utvecklingsregionen och det spelar stor roll för oss hur den utvecklas. Vi delar problemen, de stora utmaningarna är ju allas, säger Jesper Vasell och får medhåll av en av deltagarna:

– Afrika drabbas först av effekterna av klimatpåverkan, inte minst genom torka, som i mitt land, säger Ananth Ram från Botho University i Botswana och berättar att man haft de fyra torraste åren någonsin.

Lokala lösningar

Ofta är lokala lösningar att föredra, menar Jesper Vasell – även komplexa problem hanteras bäst på plats. I västvärlden har vi redan många färdiga strukturer, varför förändringar kan vara svåra att göra. I afrikanska länder startar man ofta från noll och kan bygga rätt och modernt från början.

Ananth Ram pratar även om andra utmaningar i sitt hemland: hiv, aids och att ställa om ekonomin innan diamantgruvorna helt har sinat. Han menar att de globala utmaningarna kräver engagerade studenter och gläds åt det utmaningsdrivna projektkonceptet som verkligen kan få unga att göra skillnad – även i de stora frågorna.

– Det är toppen att kunna vara med att ta fram teknik som bidrar till en hållbar utveckling, vilket verkligen behövs i vår region, säger John Branya från Strathmore university i Kenya.

Han gillar framför allt att den här typen av kurser blir väldigt praktiska och får stor social påverkan. Trots att många delar av Kenya gör stora framsteg finns stora utmaningar i bland annat nedskräpning och förorenade vattendrag, menar John Branya.

Margareta Norell Bergendahl, professor, och Jesper Vasell, projektledare, är två av de ansvariga bakom samarbetet.

 – Men om man fokuserar på de unga, studenterna, finns hopp.

Driva förändring

Rufina King’ori från samma universitet i Nairobi säger att det bästa med att jobba problembaserat och tvärvetenskapligt är att den verkliga effekten hamnar i fokus, risken är annars att det bara stannar vid en lösning.

– Dessutom tvingas man ta in människor från olika delar i samhället och dra nytta av många olika kompetenser. Det för också folk närmare varandra, säger hon.

Jesper Vasell har nu packat väskorna för att tillbringa ett år i Nairobi. Han kommer att fungera som ett stöd för universiteten när de ska komma igång med de utmaningsdrivna kurserna.

– Man kan se det som en utbildning i förmågan att driva förändring i samhället. Det här sättet att lära kommer vara en del av hur ett modernt universitet arbetar i framtiden, säger Jesper Vasell.

Text: Anna Gullers

KTH Global Development Hub

  • KTH Global Development Hub startade på uppdrag av KTH:s rektor i början av 2017 för att bidra till lösningar på globala utmaningar med grund i FN:s hållbarhetsmål.
  • Studentgrupper från KTH tillsammans med studenter från akademiska partners i Afrika bildar gemensamma team som får handledning för att hitta lösningar på lokalt formulerade utmaningar.
  • Målet är att få fram många utmaningsdrivna projektkurser vid KTH och vid partneruniversiteten, och att göra det möjligt för studenter från båda sidor att välja dessa kurser.

Partnerländer i Afrika: Etiopien, Kenya, Tanzania, Rwanda och Botswana.