Så publicerar du forskningen på nätet

DEBATT

Publicerad 2012-09-26

Det finns ett kvalitetssäkrat och avgiftsfritt sätt att möta kravet att forskningsartiklar ska vara fritt tillgängliga på internet. Därmed behöver man inte betala avsevärda summor pengar för att följa bland andra Vetenskapsrådets krav på ”Open Access”, skriver fysikprofessorn Tommy Ohlsson.

Tommy Ohlsson

Under en tid har det diskuterats och skrivits en hel del i media om "Open Access" -publicering av vetenskaplig litteratur på internet. "Open Access" (svenska: fri tillgänglighet) betyder att vem som helst ska ha gratis tillgänglighet till det publicerade materialet. Man ska kunna ladda ner materialet från förlagen som publicerat det, spara, läsa, skriva ut med mera.

Vid en första anblick förstår man att förlagen därmed kommer att gå miste om sin stora inkomstkälla vad det gäller prenumerationsavgifter på de olika tidskrifterna. Den vanligaste lösningen på problemet är att i stället låta författarna betala en avsevärd summa pengar (dock i form av en engångssumma per artikel) till förlagen för att få sina artiklar publicerade och för att de skall bli och vara fritt tillgängliga.

Det finns dock en annan bra lösning på problemet, som bland annat har utvecklats inom forskningsområdena matematik och fysik, och speciellt inom mitt forskningsområde, som är högenergifysik.

Den så kallade arXiv-modellen innebär att en författare av en vetenskaplig artikel först skickar in sitt manuskript till en öppen "preprint"-server (till exempel arXiv.org) och blir således tillgänglig för alla. Sedan skickar författaren in manuskriptet till en vetenskaplig tidskrift med "peer review"-system för vanlig publicering. Om och när artikeln blir accepterad av tidskriften, så får artikeln därmed en kvalitetsstämpel.

Slutligen skickar författaren in en reviderad version av artikeln till "preprint"-servern, som överensstämmer med den publicerade versionen – en så kallad "postprint"-version. Denna modell har fungerat i stort sett smärtfritt sedan 1991, då arXiv.org grundades, och den baseras på institutionella prenumerationer av de ansedda tidskrifterna.

Notera att bland andra Vetenskapsrådet kräver att forskning som är finansierad av detsamma ska publicera med "Open Access". Se Vetenskapsrådets anvisningar.

Med tanke på den senare tidens debatt om "Open Access" så har jag skrivit en insändare till tidskriften Nature, som publicerades i numret från den 20 september 2012. Läs insändaren här

I artikeln uppmanar jag forskare inom andra ämnesområden att titta närmare på arXiv-modellen för "Open Access"-publicering.

Tommy Ohlsson, professor i teoretisk fysik, avdelningen för teoretisk partikelfysik

Till sidans topp