Till innehåll på sidan
För att kunna leverera en bra beskrivning av utbildningen inför UKÄ:s utvärdering grävde Anna Jerbrant och hennes kollegor djupt ned I-programmet. (Foto: Christer Gummeson)
För att kunna leverera en bra beskrivning av utbildningen inför UKÄ:s utvärdering grävde Anna Jerbrant och hennes kollegor djupt ned I-programmet. (Foto: Christer Gummeson)

Så fick Industriell ekonomi högst kvalitet

Publicerad 2013-11-14

Industriell ekonomi var det enda civilingenjörsprogram på KTH som fick högsta betyg i Universitetskanslerämbetets, UKÄ:s, utvärdering. Bakom framgången ligger bland annat ett långvarigt och intensivt utvecklingsarbete.

– Vi har ju fantastiskt bra studenter på programmet och tycker själva att utbildningen är mycket bra, så det var väldigt roligt att UKÄ anser att KTH:s civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi håller mycket hög kvalitet, säger programansvarig Anna Jerbrant.

ITM-skolans utbildningsansvariga förstod tidigt att det krävdes något extra inför UKÄ:s granskning av landets teknikexamina. Därför lades mycket energi på att skriva självvärderingarna och förbereda lärosätesintervjuerna, som var två av utvärderingens tre delar.

Den avgörande delen i utvärderingen har varit hur studenteras examensarbeten svarar mot utbildningarnas examensmål. Problemet är dock att ett examensarbete på avancerad nivå oftast inte kan visa tillräckligt tydligt om samtliga nationella examensmål har uppnåtts, enligt Anna Jerbrant.

– Bland annat gäller det målet om färdigheter och förmågor, som ska visa studenternas analytiska förmåga och deras kompetens att skriftligt och muntligt redovisa och argumentera för sina kunskaper inom ämnet, säger hon.

Intervjuade lärarna

Mot den bakgrunden ägnade Anna Jerbrant och Indek:s studierektor Håkan Kullvén mycket tid till att beskriva I-programmets lärandemål, utformning och kursmoment i självvärderingsrapporten. Faktaunderlaget fick de fram bland annat genom kursutvärderingar, kursanalyser och intervjuer med programmets olika lärare.

– Vi bad flera olika lärare att beskriva hur de med säkerhet kan veta att studenterna verkligen får den kunskap som de olika målen efterfrågar för respektive kurser. Utöver det använde vi oss också av tentamensfrågor och beskrivningar av andra examinationsmoment som gav insikt om vilken kunskap olika kurser ger våra studenter.

De examensmål som var svårast att spåra i examensarbetena fokuserade de extra på i självvärderingsrapporten. Bland annat betonade de kursmoment i retorik och argumentationsteknik, och visade att träningen i skriftlig och muntlig framställning löper som en röd tråd genom hela utbildningen.

Som programansvarig för I-programmet har Anna Jerbrant möjlighet att fokusera på alla fem årskurserna eftersom programmet endast är mappat mot ett enda masterprogram som hon också ansvarar för. Detta utvidgade mandat anser hon har en positiv effekt för att kunna forma ett helgjutet civilingenjörsprogram.

”Enormt mycket utvecklingsarbete”

Helhetsperspektivet gör också att hon kan kontrollera att programmets byggstenar, kurserna, hakar i varandra på ett bra sätt så att studenternas läroprocess optimeras, menar Anna Jerbrant.

– Har man möjlighet att använda sig av till exempel mål-matriser för alla fem åren blir det enklare att kontrollera och stärka progressionen genom hela programmet och på så sätt förverkliga programmets lärandemål.

Hon säger att det gjorts enormt mycket utvecklingsarbete vad gäller I-programmet ända sedan år 2008.

– Eftersom jag varit ansvarig hela tiden har jag fått en väldigt bra inblick i programmets styrkor och svagheter. Den slags djupgående kunskap har visat sig fördelaktig i de utvärderingsarbeten som KTH gjort de senaste åren, både EAE och UKÄ. Ju större kunskap man har om olika delar av det program man ansvarar för desto mer komplett beskrivning kan man också leverera inför en extern bedömning, säger Anna Jerbrant.

Text: Christer Gummeson

Fotnot: Sammanlagt fick tre KTH-utbildningar högsta betyget ”Mycket hög kvalitet” i UKÄS utvärdering. De var civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi (I-programmet) och masterutbildningarna i Matematik och Teknisk fysik.