Till innehåll på sidan
Roger Wallis
När Roger Wallis vittnade i Pirate Bay-rättegången avfärdades hans forskning som debattinlägg. (Foto: Scanpix)

Roger Wallis hårt åtgången i rätten

Publicerad 2009-04-06

Roger Wallis, professor emeritus vid CSC-skolan, blev hårt åtgången som vittne i Pirate Bay-rättegången. Men han vidhåller att det inte finns några belägg för att fildelning skulle leda till minskad skivförsäljning.

Ren smutskastning, det menar Roger Wallis att han blev utsatt för som vittne vid rättegången mot fildelningssajten Pirate Bay, där fyra företrädare åtalats för brott mot upphovsrättslagen. Dessutom hade representanter för åklagarsidan ringt runt på KTH och ifrågasatt om han är en riktig forskare.

Roger Wallis, professor emeritus i multimedia vid CSC-skolan, var kallad som expertvittne – för att bistå med information utifrån befintliga forskningsresultat. I stället framställdes han som försvarets vittne.

– Jag var där för att prata om forskning. I stället handlade det mesta om huruvida jag var professor till 30 eller 40 procent och man menade att all min forskning kunde avfärdas som debattinlägg. Det är ju en förolämpning av hela KTH och forskarvärlden. Många forskare på KTH som jag har pratat med har blivit oerhört upprörda, säger Roger Wallis.

Det som det hela handlar om och som väcker så starka reaktioner från skivindustrins sida är resultaten från forskningsprojektet Music Lessons, som avslutades år 2007. Där konstaterar Roger Wallis och hans kollegor att det inte finns några entydiga samband mellan fildelning och minskad försäljning av CD-skivor.

Fildelare är samplers

Men det kanske viktigaste resultatet av projektet är att man kom fram till att fildelare långt ifrån är en så homogen grupp som tidigare förmodats. Snarare rör det sig om en mycket heterogen grupp, enligt Roger Wallis och hans kollegor. Ungefär en tredjedel av fildelarna utgör en subgrupp av entusiaster som forskarna kallar för samplers.

– De använder fildelningsnätverk för att hitta grejer. Och de köper sedan fler mp3-filer, går mer på konserter och köper faktiskt fler CD-skivor än andra, säger Roger Wallis.

Under Pirate Bay-rättegången ombads han ta ställning till resultat från ett antal andra forskningsprojekt kring fildelning.

– Det var de mest framstående forskare som kommit fram till helt olika resultat. Man hade studerat sambandet mellan ned- och uppladdning av musik och försäljning av CD-skivor. Och de här undersökningarna visade en korrelation på mellan 0 och 100 procent i stort sett, säger Roger Wallis.

Felet dessa forskare har gjort, som han ser det, är att de enbart har tittat på relationen mellan fildelning och skivförsäljning. Man ställde aldrig frågan ”Om du laddar ner och inte köper skivor, vad gör du i stället?”

I stället för CD-köp

– Frågan om kopplingen mellan fildelning och minskad CD-försäljning blir nästan irrelevant, eftersom vi befinner oss i ett teknikskifte, menar Roger Wallis.

Om han blev hårt åtgången i rättsalen har Roger Wallis fått desto mer uppskattning från sympatisörer världen över. När han i rättssalen på frågan vad han ville ha i ersättning för resan till Stockholms tingsrätt svarade ”Ni kan väl skicka blommor till min fru” var det startskottet för en så kallad blomsterbombning.

Via sajten www.yodo.se/wallis har människor skickat en hälsning och blommor och pengar till organisationer som Amnesty och Greenpeace. Totalt skickades 55 000 kronor innan möjligheten att skicka mer gåvor stängdes.

– Och det är inte från 15-åringar som slåss mot skivindustrin som hälsningar och pengar kommer ifrån. Det är från vuxna människor som tycker att det här är en fråga om integritet. De är oroliga för hur Ipred-lagen kommer att tillämpas, säger Roger Wallis.

Han är förbluffad och imponerad av hur snabbt blomsterbombningen kom i gång och att det fungerade, från internetsida till leverans av blommar till paret Wallis hem.

– En av våra medieteknikstudenter kommer nu att göra en studie av detta, säger Roger Wallis.

Text: Håkan Soold

Pirate Bay-rättegången gäller fyra företrädare för fildelningssajten Pirate Bay som åtalats för medhjälp till och förberedelse till brott mot upphovsrättslagen. Rättegången pågick i Stockholms tingsrätt mellan 16 februari och 3 mars. Dom i målet beräknas falla 17 april.