Till innehåll på sidan

Roberts kylskåp förändrar världen

Robert Lyngman
Robert Lyngman har tagit fram ett solcellsdrivet kylskåp riktat till fattiga människor i utvecklingsländer. (Foto: Håkan Lindgren)
Publicerad 2011-03-31

Det studentdrivna start up-företaget SolarCool fick i höstas ännu en utmärkelse, Innovationspriset Student 2010. Företaget får nu hjälp av Ikea att ta fram en prototyp av sitt soldrivna kylskåp. Marknaden finns framförallt i utvecklingsländerna.

Ungefär 1,6 miljarder människor saknar ett kylskåp. Det här vill SolarCool ändra på. Deras 30-liters soldrivna kylskåp ska kosta max tio dollar och ge möjlighet att förvara vatten, mat och mediciner på platser utan tillgång el.

Ett kylskåp kan bidra till ökad levnadsstandard för fattiga människor i utvecklingsländerna på flera sätt, menar Robert Lyngman som är en av SolarCool:s grundare.

– Genom att kunna spara mat i kylskåp får de mer tid för utbildning och förvärvsarbete, vilket sin tur bidrar till landets industrialisering, konstaterar han.

Innovationen handlar inte om ny elektronik, solceller eller solpaneler, utan om att använda termiska processer. ”Tekniken finns” som det brukar heta i klimatsammanhang. Och faktum är att SolarCool bygger vidare på en kylskåpsteknik som Baltzar von Platen och Carl Munter utvecklade på KTH 1922.

– Vi provar nu olika lösningar där vi använder deras teknik för absorptionskyla för att ta fram ett hållbart och billigt kylskåp som möter behoven i utvecklingsländerna, säger Robert Lyngman.

Nästa steg är att bygga prototyper som de hjälporganisationer som SolarCool har inlett samarbete med kan distribuera och testa i fält.

– Tidigare har bara vi byggt enklare modeller, ”mockups”, för att få en känsla för hur kylskåpet kan se ut, säger han

Produktutveckling med Ikea

SolarCool startades för tre år sedan. Arbetet med det soldrivna kylskåpet har skett parallellt med civilingenjörsstudierna på KTH. Nyligen presenterade Robert Lyngman och hans medgrundare Mikael Andersson sitt examensarbete ”Connecting ideas with power”, med SolarCool som ett exempel.

– Ex-jobbet handlar om framgångsfaktorer för samarbeten mellan små teknikdrivna utvecklingsbolag och stora aktörer, i vårt fall kring produktion och distribution.

De har valt en medveten ”open innovation-strategi” för att få fram en välfungerande lösning för SolarCool. Målet är en teknikplattform med så få komplicerade delar som möjligt för att få ned tillverkningskostnaden.

Kylskåpen ska också vara lätta att transportera. Kanske i platta paket, säger Robert Lyngman, och då är det inte så svårt att lista ut skälet till att en så stor aktör som Ikea är inblandad.

– Ikeas vision är att nå ut till alla människor, de ser nya marknader och vill vara delaktiga i utveckling av nya klimatvänliga produkter. Vi är jätteglada att de vill hjälpa oss i vår produkt- och prototyputveckling, säger han.

Stöd av PIEp

Robert Lyngman, som har läst Farkostteknik, och Mikael Andersson, som gått på Industriell Ekonomi, träffades via arbetet med arbetsmarknadsprojektet Armadan. De har sedan dess deltagit i flera entreprenörstävlingar och vunnit en rad utmärkelser med sin affärsidé.

Allt började med att de vann Excitera Innovation Challenge 2008. Sedan filade de vidare på konceptet inom Handelshögskolans företagsinkubator och förra året vann SolarCool Innovationspriset Student 2010.

Sedan i fjol ingår SolarCool i det nationella forsknings- och utvecklingsprogrammet PIEp (Product Innovation Engineering Programme). Inom PIEp arbetar forskare, lärare och studenter sida vid sida med såväl stora som små företag för att lära mer om och stimulera innovationsklimatet i Sverige.

– Nu har vi en vettig affärsmodell och har flyttat fokus tillbaka till teknikutvecklingen. Att vara en del av PIEp:s nätverk, med stor kompetens på KTH och fyra andra universitet, ger oss trovärdighet. PIEp hjälper oss att hitta kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar samt att validera tekniken, säger Robert Lyngman.

Intresset för SolarCool är stort och de två entreprenörerna är ofta ute och pratar om sin affärsidé. Båda har även startat andra bolag vid sidan om.

– Teknikutveckling tar lång tid, och vi måste ju försörja oss under den tiden, säger Robert Lyngman.

Han är även medgrundare till uppstartsföretaget Student Competition, som använder tävlingsformat för att hjälpa företag med rekrytering. Med det företaget vann han förra veckan en av USA:s största affärsplanstävlingar Venture Challenge.


Text: Susanne Rosén