– Tillsammans med er vill jag jobba för ett starkare KTH, sade Sigbritt Karlsson under en presentation. (Foto: Håkan Lindgren)

Rektorskandidat tror på tillit och tydlighet

Publicerad 2016-03-09

Sigbritt Karlsson, föreslagen som nästa rektor, vill lyfta KTH en nivå till.
– Jag är inte helt nöjd med KTH:s position i världen, det finns potential att bli ännu starkare. Vi ska bli teknikvetenskapens förebild som anger den tekniska utvecklingen, sade hon under en presentation inför anställda och studenter.

Under en halvtimmes presentation berättade Sigbritt Karlsson om sina visioner inom utbildning, forskning och samhällsengagemang. Hon vill se ett KTH som tar ytterligare steg för att etablera sig som ett ledande internationellt teknikvetenskapligt lärosäte.

– KTH är ett framstående universitet men jag har tre frågor som jag format min vision kring och som jag vill bära med mig som rektor: Är vi nöjda med att vara ganska bra, är KTH ett universitet för kvinnor, accelererar KTH mot vision 2027 – eller har vi stagnerat?

När det gäller ett ökat samhällsengagemang jämförde hon med Högskolan i Skövde där hon varit rektor de senaste åren.

Ett hundratal anställda och studenter hade kommit för att lyssna.

– Vi behöver bli mer synliga för omvärlden. Genom att vara på rätt ställe med rätt budskap kan vi vara med och påverka politikerna – de behöver mer information och kunskap om oss. Från min tid vid en mindre högskola vet jag att det går att nå fram och påverka beslut som gagnar lärosäten.

Utbildningen lyftes fram som ett viktigt utvecklingsområde. Sigbritt Karlsson pekade ut några trender som såväl KTH som andra lärosäten har att förhålla sig till – ökade utbildningsvolymer, livslångt lärande, mooc:ar och e-lärande.

– Nya metoder förnyar och stegrar utbildningens kvalitet. Jag vill att KTH ska vara tillgängligt och flexibelt för olika behov. Och campus ska fortsatt vara en viktig plats som skapar möten.

Forskning i världstoppen

Utan att vilja tona ned andra områden nämnde Sigbritt Karlsson några av KTH:s framstående forskningsämnen: livsvetenskap, energi, ICT och materialvetenskap hör alla till världstoppen, menade hon.

Inför framtiden är det viktigt att prioritera var satsningar ska göras eller inte göras – vilket kan leda till att viss forskning avvecklas, förklarade hon. Fortsatt utveckling av forskningen inom hållbar utveckling är ett angeläget område:

– Teknikvetenskapen beskylls ofta för att orsaka miljöproblem. Men vi vet vad vi kan och har gjort för att främja en hållbar utveckling, och det är viktigt att hålla fast vid den inriktningen.

Sigbritt Karlsson tror på respekt och öppenhet i sin ledarroll.

Så långt visionerna, men hur ska de förverkligas? Bland annat behöver KTH noggrant utveckla en strategi för att locka talanger, enligt Sigbritt Karlsson.

– Det handlar om att identifiera rätt medarbetare – vare sig vi finner de på andra sidan jorden eller här, inifrån KTH. Frågan är var vi hittar människor med rätt förutsättningar för att göra ett gott arbete.

Jämställdheten är en fråga som ska genomsyra allt arbete, enligt Sigbritt Karlsson. Det är inget man löser på en kafferast, jämställdhetsperspektivet ska finnas med i varje stund, i varje beslut, sade hon.

Besluta i tid

Om sin egen ledarstil lyfte hon fram viljan och nödvändigheten av att fatta beslut i tid – att gå länge utan beslut gör att man tappar styrfart

– Jag vet vad jag vill, men är alltid öppen för dialog, för att förfina och förbättra de beslut som i slutändan ska tas.

Några personliga värdeord som vägleder henne i ledarrollen hann hon också med innan frågestunden tog vid – respekt: ”för andras kompetens och kunskap” – tillit: ”jag kräver mycket av mig själv, därför förväntar jag mig mycket av andra” – öppenhet ”jag vill lägga alla kort på bordet och diskutera, tro inte att jag har rätt eller tänkt färdigt, bara för att jag är rektor”.

Avslutningsvis berättade Sigbritt Karlsson att hon kände sig otroligt hedrad över att ha nominerats som rektor. Hon refererade till de föregångare på rektorsposten som alla lagt sin pusselbit i uppbyggnaden av KTH.

– Jag hoppas att även jag får möjlighet att bidra och ge ett avtryck. Tillsammans med er vill jag jobba för ett starkare KTH.

Efter presentationen följde en frågestund med inlägg från publiken som spände över de flesta områden – från studenthälsa och internationalisering till forskningsfinansiering, kollegialt inflytande och samarbete mellan förvaltning och fakultet.

Text: Christer Gummeson

Rektorsvalsprocessen:

  • Nomineringskommittén, ledd av Börje Ekholm, föreslog för några veckor sedan efter en omfattande urvalsprocess Sigbritt Karlsson som nästa rektor, för KTH:s styrelse. Totalt har 58 kandidater prövats mot en kravprofil, 18 togs vidare för en djupare analys, varav fem djupintervjuades och prövades i personlighetstester.
  • Förslaget är nu ute på remiss hos fakultetsrådet, studentkåren och arbetstagarorganisationerna som ska lämna in sina yttranden till nomineringskommittén senare i mars. KTH:s styrelse beslutar om förslaget till ny rektor 14 april. Under sommaren eller hösten väntas regeringen fatta beslut. Ny rektor för KTH tillträder 12 november.