Rektor svarar på dina funderingar

Publicerad 2017-02-09

Hallå där, Sigbritt Karlsson, som startat ”Sigbritt svarar” en intern blogg som ger svar på frågor och funderingar från personalen. Hur känns det?
– Spännande och utmanande. Jag vet ju inte vad det kan komma för frågor.

Sigbritt Karlsson, rektor.

Vad vill du uppnå med internbloggen?
– Tanken är att vara tillgänglig för alla som arbetar på KTH och i dess verksamhet.

Du har redan hunnit svarat på de första frågorna – hur var det, något som förvånade dig?
– Nä, inte direkt. Frågorna som jag fått hittills om nya ledningsorganisationen och rollen som rektor var ju inte så förvånande eftersom jag så nyligen tillträtt.

Hur tänker du kring betydelsen av internkommunikation in din roll som rektor?
– Öppenhet och tillgänglighet ska genomsyra hela organisationen och därför är internkommunikation så väldigt viktig.

Berättat för: Christer Gummeson

”Sigbritt svarar” är en intern blogg där rektor har en dialog med personalen. Syftet är att fånga upp frågor, tankar, synpunkter och idéer som finns inom KTH:s organisation. Alla med KTH-inloggning kan skicka in frågor och funderingar, antingen via webbformulär – för att man ska kunna vara anonym – eller via mail till rektor@kth.se