Rektor kommenterar granskning av KTH

Publicerad 2016-12-09

Med anledning av skriverier i Aftonbladet där det hävdas att KTH:s förre rektor agerat i strid mot gällande riktlinjer kring sitt 60-årskalas ger Sigbritt Karlsson, KTH:s rektor sin syn på saken.

Sigbritt Karlsson.

– Att hantera skattebetalarnas pengar på ett varsamt och trovärdigt sätt är mycket viktigt. De ska användas där de behövs som bäst på KTH – det vill säga till forskning och utbildning.

– Och självklart ska riktlinjer för representation följas. Alla har ett ansvar för det och därför är det viktigt att organisationen som helhet vet vad som gäller.

Behöver KTH:s riktlinjer bli tydligare?
– De ska vara tillgängliga, lätta att förstå och lätta att följa. Står jag som anställd i begrepp att köpa en present till exempel ska jag snabbt och enkelt kunna se vilket belopp som gäller enligt riktlinjerna.

Hur ska KTH arbeta kring dessa frågor framöver?
– Vi kommer att arbeta för att medvetandegöra alla som arbetar på KTH hur regelverket ser ut. Det är viktigt att som anställd känna sig trygg i att veta vad som gäller. Det är en viktig faktor i ett bra arbetsklimat.

Men hur ser du på konferenser och fortbildning, som också ingått som poster i Aftonbladets granskning?
– Självklart har KTH:s personal rätt till kompetensutveckling. Fortbildning är av avgörande betydelse och gagnar både den enskilde anställde och KTH som helhet.

– Att en arbetsgrupp har behov av att åka iväg och ha konferens på ett ställe utanför KTH är också självklart.  Däremot bör ju aktiviteter som sker på lediga stunder under en konferens bekostas av var och en.

Text: Jill Klackenberg